Esiselvityshankkeiden EU-tukea on korotettu!

Heinäkuun 1. päivästä lähtien voitte anoa korkeintaan 20 000 euroa EU-tukea esiselvityshankkeiin, joihin osallistuu kumppaneita sekä Ruotsista että Suomesta. Kuten aikaisemmin voi esiselvityksen hankeaika olla korkeintaan 12 kuukautta ja teillä on oltava kumppaneita vähintäänkin kahdesta maasta. Norjalaisten osallistumiseen myönnetään korkeintaan 10 000 euroa IR-tukea.

Voitte anoa esiselvityshankkeita jokaiselta toimintalinjalta sekä Pohjoinen  että Sápmni osa-alueilla. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti sähköiseen Min ansökan- järjestelmään (EU-tuki) ja/tai RF 1350- järjestelmään (IR-tuki). Ohjelman sihteeristö käsittelee hakemukset ja hallintoviranomainen (EU-tuki) ja Norjan hallinto-organisaatio (IR-tuki) tekee päätökset jatkuvasti.