In the menu to the right you will find more questions and answers.

Milloin seuraava hakukierros alkaa ja päättyy?

http://interregnord.com/fi/hakeminen/

Mitä toimintalinjoja ohjelma sisältää?
1. Tutkimus ja innovaatio, 2. Yrittäjyys, 3. Kulttuuri ja ympäristö, 4. Yhteiset työmarkkinat

Kuka voi hakea tukea?
Tukea hakevan tulee olla yksityinen tai julkinen oikeushenkilö. Julkisia oikeushenkilöitä voivat olla esimerkiksi yliopistot ja korkeakoulut, alueelliset liitot, kunnat, maakäräjät tai valtion viranomaiset. Yksityisiä oikeushenkilöitä voivat olla esimerkiksi osakeyhtiöt, kauppayhtiöt sekä aatteelliset ja taloudelliset yhdistykset.

Täytyykö kaikkien kumppaneiden valita sama yksinkertaistettu kustannusmalli, vai voiko jollakin toteuttajalla olla Flat rate 40 % -kustannusmalli ja toisella toteuttajalla kertakorvausmalli?

Kaikkien hankkeen toteuttajien tulee valita sama kustannusmalli. Poikkeuksena ovat norjalaiset hankekumppanit, joita yksinkertaismallit eivät koske. Ainoastaan esiselvityshankkeissa voitte halutessanne valita kertakorvausmallin eli lump sumin. Flat rate 40 % -kustannusmallia voidaan käyttää kaikissa hankkeissa.

Tärkeitä päivämääriä
Yksittäisten hankkeiden tulee päättyä 30.9.2022 mennessä. Lopputilitykset on jätettävä kansallisille tarkastajille 30.11.2022 mennessä. Lopullista maksatusta on haettava www.minansökan.se järjestelmän avulla viimeistään 28.2.2023.