Kuka voi vastinrahoittaa hanketta?
Yksi esimerkki hyväksyttävästä vastinrahoituksesta on ulkopuolinen rahoittaja, joka maksaa käteisvaroja hankkeelle. Toinen esimerkki on, että hankekumppani itse rahoittaa osan omista hankekustannuksistaan, esimerkiksi työaikaa tai matkakustannuksia. Kyseinen summa voidaan tuolloin katsoa olevan käteisrahoitusta ja se ilmoitetaan vastinrahoituksena. Vastinrahoituksen määräytyminen julkiseksi tai yksityiseksi riippuu siitä onko rahoittaja (ulkopuolinen vai hankekumppani) julkinen vai yksityinen organisaatio. Jos hankekumppani tässä tapauksessa on julkinen organisaatio, katsotaan oma vastinrahoitus julkiseksi vastinrahoitukseksi, mutta jos hankekumppani on yksityinen organisaatio, katsotaan oma vastinrahoitus yksityiseksi vastinrahoitukseksi.

Huomatkaa, että teidän täytyy hakea vastinrahoitusta valitsemaltanne vastinrahoittajalta, ja se on tehtävä hyvissä ajoin.

Milloin hankkeen voi käynnistää? 
Siitä päivästä alkaen, jolloin olette lähettäneet hakemuksen, kuitenkin omalla vastuulla. Muissa tapauksissa päätöksestä ilmenevän päivämäärän mukaisesti.

Voiko esiselvityshankkeille hakea rahoitusta?
Pohjoinen-ohjelmaan ei ole mahdollista lähettää esiselvitys -hakemuksia 1. lokakuuta 2019 lähtien. Esiselvitys-hakemusten vastaanotto suljettu ja Informaatiota 12. hakukierroksesta

Milloin hankepäätökset ovat odotettavissa?
Hallintokomiteat priorisoivat hankkeita noin 12 v. hakukierroksen sulkemisen jälkeen. EU-tukipäätökset pyritään lähettämään tuensaajille mahdollisemman nopeasti sen jälkeen.

Milloin vastinrahoitus pitää olla paikalla?
Teidän on toimitettava todistus myönnetystä vastinrahoituksesta viimeistään kolme viikkoa ennen kyseisen hallintokomitean kokousta. EU-hakemuksen yhteydessä teidän täytyy liittää kopio anotusta vastinrahoituksesta

Mitä tarkoitetaan 20 %:n alueella?
– Euroopan parlamentin ja neuvoston EAY-asetuksen (EU) N:o 1299/2013 artiklan 20 mukaan enintään 20% ohjelman kokonaisbudjetista voidaan käyttää maantieteellisen ohjelma-alueen ulkopuolisiin toimenpiteisiin tai osittaisiin toimenpiteisiin. Edellytyksenä on, että toimenpiteistä on hyötyä ohjelma-alueelle.