Voinko luovuttaa Hakemukseni-sivuston käyttäjätilin jollekulle toiselle?
Ota yhteyttä tekniseen tukeen osoitteessa www.minansokan.se

Voivatko useammat henkilöt kirjautua samanaikaisesti Hakemukseni-sivustolle?
Tukihakemuksen (uutta hanketta koskeva hakemus) kohdalla voi vain yksi käyttäjätili kirjautua hakemukseen. Jos hakija haluaa kanssahakijan kirjoittavan suoraan Hakemukseni-sivustolle, hänen on luovutettava käyttäjätilin nimi ja salasana.

Jos kysymys koskee hyväksytyn hankkeen maksatushakemusta, eri käyttäjätilit saavat kirjautua järjestelmään.

HUOM! Jos useampi henkilö on kirjautunut samanaikaisesti ja toisen tietämättä samaan hakemukseen, voi syntyä ongelmia jonkun painaessa ”tallenna”-toimintoa. Viimeiseksi painikkeen valitseva kirjoittaa silloin edellä kirjoittaneen tekstin päälle.

Voimmeko muuttaa toiminta-aluetta jo aloitetussa hakemuksessa? Kyllä.

Voiko samalla hakemuksella jättää hakemuksen useammalle toimintalinjalle?
Ei, samalla hakemuksella ei voida hakea tukea useammalta toimintalinjalta, koska kullakin toimintalinjalla on eri tavoitteet.

Voiko hakemuksen tulostaa täyttämättömänä?
Kyllä, älä unohda ilmoittaa investointiprioriteettia Min ansökan/ Hakemuksessasi, jotta saat mukaan kaikki sivut. Ohjelman verkkosivulla on esimerkkejä Min ansökan/Hakemuksestani ja Søknadsmal-hakumallista.

Millä kielellä EU-tukihakemus tulee laatia?
EU-tukihakemuksen voi laatia suomen tai ruotsin kielellä.

Onko mahdollista antaa hankkeelle englanninkielinen nimi?
Kyllä, huolimatta siitä millä kielellä hankkeen nimi on, niin muistakaa että nimen on oltava lyhyt.

Kuinka monta merkkiä voi kirjoittaa Min ansökan/ Hakemukseni kuhunkin tekstikenttään?
Maksimimerkkimäärä on 4 000.

Mitä valuuttaa/kurssia hakemuksessa on käytettävä?
Kaikkien kumppaneiden budjetti tulee olla euroina. Ruotsalaisten tuensaajien tulee käyttää hakemuksen jättökuukautena voimassa olevaa kurssia. Ohjelma päättänyt, että norjalaisten hakijoiden tulee käyttää kiinteä kurssia 8,20.

Voiko norjalainen kumppani olla EU-tuen hakijana?
Norjalainen kumppani ei voi olla EU-tuensaaja. Norjalainen kumppani voi puolestaan olla nk. koordinoiva projektinvetäjä ja vastata projektin toteuttamisesta, mutta sen lisäksi on oltava joko ruotsalainen tai suomalainen koordinoiva tuensaaja, joka pystyy vastaanottamaan EU-tukea.

Onko norjalaisten tuensaajien lähetettävä oma hakemus?
Norjalaisten tuensaajien on lähetettävä oma IR-tukihakemus www.regionalforvaltning.no – järjestelmän avulla, mutta teidän on myös EU-hakemuksen yhteydessä (Min ansökan/Hakemukseni) kuvailtava norjalaisen kumppanin rooli hankkeen toteuttamisessa ja liittää kopio IR- hakemuksesta.

Mikä on toimipaikkanumero (CFAR)?
CFAR-numero on toimipaikan kahdeksannumeroinen tunnusluku, jonka Statistiska Centralbyrån myöntää ruotsalaisille organisaatioille (lisätietoa scb.se). Suomalaiset tuensaajat, ja ne ruotsalaiset organisaatiot joilla ei ole CFAR-numeroa, voivat käyttää tunnusta 1818-1818, edetäkseen hakemusjärjestelmässä.

Mitä aika- ja toimintasuunnitelmassa tarvitsee selvittää?
Tässä osiossa ilmoitatte tiedot hankkeen toimenpiteistä; aloitus- ja päättymispäivämäärä, kustannus sekä aktiviteettien kuvaus. Päätoimenpiteille voitte lisätä osa-toimenpiteitä. Hankkeessa toteutettujen toimenpiteiden on johdettava hankkeen tavoitteiden saavuttamiseen. Siksi on tärkeää että kuvailette toimenpiteet mahdollisimman selkeästi ja laajasti. Teidän on esimerkiksi ilmoitettava kuka vastaa kustakin toimenpiteestä ja miten kumppaneiden yhteistyö toimenpiteiden toteuttamiseksi tapahtuu. Muistakaa että toimenpiteiden ajanjakso voi vaihdella. Jokin toimenpide toteutetaan ehkä parin kuukauden ajan kun taas jotkin toimenpiteet voivat kestää vuoden tai kaksi vuotta.

”Hankkeenjohto” sekä ”viestintä” ovat pakollisia toimenpiteitä. Hankkeenjohtoon tulee osatoimenpiteenä lisätä ”loppuraportointi”. Teidän tulee siis ajankäyttösuunnitelmassa varata aikaa tätä varten. Viestintä-toimenpiteillä tarkoitetaan sitä, että teidän tulee ilmoittaa, miten aiotte viestiä ulkomaailman kanssa hankkeen puitteissa ja mitä työkaluja, menetelmiä ja kanavia käytätte viestintään.

Kenen aktiviteetit kuvataan tukihakemuksen aikataulussa ja toimintasuunnitelmassa?
Sekä EU-kumppaneiden että norjalaisten kumppaneiden aktiviteetit kuvataan siten, että hakemuksen lukeva käsittelijä saa kokonaiskuvan hankkeen toteutuksesta.

Meillä on hyvin monia työpaketteja (WP) ja pitkiä kuvauksia. Tekstit eivät mahdu aktiviteettikuvauksille varattuun kenttään. Voimmeko lähettää kuvauksia sisältäviä liitteitä?
Tiivistäkää kuvaukset siten, että ne mahtuvat (tilaa on 4000 merkille). Jos kuitenkin olette sitä mieltä, että lisätekstejä tarvitaan, voitte liittää hakemukseen syventäviä kuvauksia sisältäviä tiedostoja.

Onko meidän lähetettävä jokaisen hankekumppanin ALV-todistus?
ALV-todistusta tarvitaan kaikilta kumppaneilta, jotka eivät saa vähentää arvonlisäveroa hankkeen ALV-ilmoituksen yhteydessä. Jos ALV siis on lopullinen hankkeelta veloitettava kustannus, kumppanilta vaaditaan Verohallituksen/Veroviraston antamaa todistusta.

Miten suuria voivat Hakemukseni-sivustolle lähetettävät liitteet olla?
Liitteiden yhteinen koko Hakemukseni-sivustolla ei saa ylittää 100 Mb (yksittäiset asiakirjat korkeintaan 20 Mb). Sen johdosta hakijan on ehkä lähetettävä joitakin liitteitä sähköpostilla jollekulle yhteisen sihteeristön valmistelevista käsittelijöistä.

Onko mahdollista lähettää täydentäviä tietoja Hakemukseni-sivuston kautta sen jälkeen, kun hakemus on lähetetty.
Täydennykset on mahdollista lähettää meille sähköpostilla, jonka jälkeen käsittelijä  lisää ne hakemukseen järjestelmän kautta. Tällä hetkellä ei ole mahdollista täydentää toimitetun hakemuksen tietoja suoraan Hakemukseni-sivustolla.

Milloin Min ansökan/ Hakemukseni lasketaan lähetetyksi?
Kun se on lähetetty sähköisesti Min ansökan/ Hakemukseni -järjestelmän kautta.

Kuinka voin allekirjoittaa hakemuksen, jos käytän käyttäjätiliä?
Kun olet lähettänyt hakemuksen, sen tilaksi muuttuu Lähetetty, ja tällöin voit avata linkin Allekirjoita manuaalisesti, jotta pystyt tulostamaan saatekirje. Tukihakemuksen saatekirje pääsee myöhemmin myös nykyisen hakemuksen oikealla puolella olevasta näkymästä “Omat hakemukset”. Jos käytät sähköistä tunnistusta tätä mahdollisuutta ei ole. Jos maksatushakemus on saatavana, vasemmassa valikossa on linkki (näkymässä ” maksatushakemus “) nimeltään “lataava saatekirje”, jota käytät tulostamiseen. Asiakirja on allekirjoitettava ja lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se

Milloin ja mihin allekirjoitettu saatekirje toimitetaan?
Viimeistään kaksi viikkoa sen jälkeen, kun hakemus on toimitettu Min Ansökan/Hakemukseni -toiminnon kautta, allekirjoitettu saate lähetetään  sähköpostitse osoitteessa interregnord.norrbotten@lansstyrelsen.se. Se koskee sekä tukihakemusta että maksatushakemusta.

Sivustolla www.minansokan.se on myös kysymyksiä ja vastauksia (mutta tällä hetkellä vain ruotsiksi).

Päivitetty 2020.5.27