Miten päätösprosessi tapahtuu?
Kun EU:n rahoitusta ja mahdollista Norjan Interreg-rahoitusta koskeva hakemus on jätetty, se valmistellaan ao. sihteeristössä. Sen jälkeen Pohjoinen-ohjelman kaksi hallintokomiteaa priorisoi hankkeet pitämissään kokouksissa. Hallintokomiteoita on siis kaksi, toinen Pohjoinen osa-alueelle ja toinen Saamen osa-alueelle.

Hallintokomiteat selvittävät, onko hanke ohjelman tavoitteiden mukainen, ja priorisoivat hankkeet, joille EU-tukea ja vastaavasti Norjan IR-varoja myönnetään. Hallintokomiteat kokoontuvat vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kun hallintokomiteat ovat suositelleet hankkeelle rahoitusta, hallintoviranomainen (Norrbottenin lääninhallitus) antaa laillisesti sitovan päätöksen EU-varoilla rahoituksesta. Tromssan maakunta antaa päätökset Norjan IR-varoilla rahoituksesta.

Onko tuensaajan toimitettava kopio päätöksestä kansalliselle tarkastajalle ja vastinrahoittajille?
Suomalaisen tuensaajan on aina toimitettava päätöskopio ja kopio mahdollisista muutospäätöksistä asianomaiselle kansalliselle tarkastajalle. Ruotsalaisen tuensaajan ei tarvitse toimittaa kopiota kansalliselle tarkastajalle, koska hallintoviranomainen ja kansallinen tarkastus on molemmat sijoitettu Norrbottenin lääninhallitukseen.

Kaikkien tuensaajien on ilmoitettava vastinrahoittajille päätöksestä ja mahdollisista muutoksista.