Kuinka kauan hanketta koskevaa materiaalia tulee säilyttää?
Hanketta koskevia asiakirjoja ja tietoja tulee säilyttää 7. vuoden loppuun sen kalenterivuoden lopusta, jona projekti suoritettiin loppuun tai sitäkin kauemmin, mikäli kansalliset säännöt määräävät niin. Hallintoviranomainen tiedottaa tuensaajalle tästä ehdosta tukipäätöksessään. Asiakirjojen ja koneella luettavien tilitystietojen ja muun hankedokumentaation tallennukseen käytettävien medioiden tulee olla kestäviä ja helposti käytettävissä. Niitä tulee säilyttää hyvässä kunnossa, turvallisella ja selkeällä tavalla.