Miten EU-tuen maksatusta haetaan?
EU-tuki maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäisessä vaiheessa jokainen tuensaaja raportoi kustannuksensa kunkin maan kansalliselle tarkastajalle. Ruotsissa kansallisesta tarkastuksesta vastaa Norrbottenin lääninhallitus. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy erityismenettelyllä hankkeen kilpailuttamat kansalliset tarkastajat. Tietoa tarkastajan valinnasta ja sertifiointimenettelystä löytyy Työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilta Toisessa vaiheessa johtava tuensaaja hakee EU-tuen maksatusta hallintoviranomaiselta. Maksatushakemus perustuu kunkin tuensaajan kansallisen tarkastajan todistuksessa hyväksyttyihin kustannuksiin ja rahoitukseen. Johtava tuensaaja tekee todistuksista yhteenvedon maksatushakemukseen ja toimittaa sen jälkeen hakemuksen sähköisen hakujärjestelmän “Min ansökan/ Hakemukseni” kautta.

Jos hanke hyväksytään – kenelle EU-tukea maksetaan?
Tuki maksetaan johtavalle tuensaajalle, joka jakaa varat mahdollisimman pian muille tuensaajille.

Miksi en pysty hakemaan hankkeen maksatusta?
Maksatusta ei voi hakea, jos Hakemukseni-sivustolle kirjautumisessa käytettyä sähköpostiosoitetta ei ole tallennettu järjestelmään hankkeen ”yhteysosoitteena”.  Hankkeella voi olla useampia yhteysosoitteita, ja kaikki järjestelmään tallennetut yhteydet voivat kirjautua järjestelmään omalla käyttäjätilillään hakeakseen maksatusta. Teillä on mahdollisuus täydentää uusia sähköpostiosoitteita meille sähköpostilla niiden tallentamiseksi järjestelmään. Tärkeää on siis, että käyttäjätilin sähköpostiosoite on tallennettu hakemuksen ”yhteysosoitteeksi”. Silloin järjestelmä pystyy yhdistämään hakemuksen kirjautuvaan henkilöön.