Interreg Pohjoinen ohjelman kaikki EU-varat on myönnetty

Hallintoviranomainen on analysoinut ohjelman toteutusta ja sen tulevaa sulkemista ja päättänyt, että uusia hakukierroksia ei enää avata nykyisessä Pohjoinen-ohjelmassa. Tämä koskee EAKR-varoja, elikkä hankkeita, joissa on ruotsalaisia ja suomalaisia toimijoita.

Norjalaisten toimijoiden osalta lisätietoa on odotettavissa myöhemmin syksyllä. Mahdollisesti Norjan IR-rahoitusta voitaisiin tuolloin hakea esiselvityshankkeisiin.

Hakukierros 12

 • Hakukierros 12 on suljettu 14. toukokuuta 2020
 • Hakemukset priorisoidaan ohjelman hallintokomiteoiden kokouksessa 6. lokakuuta 2020
 • Huomioikaa, että jaettavan EU-tuen määrä eri toimintalinjoilla on rajallinen
 1. hakukierroksella on EU-rahoitusta haettavana seuraavasti:
 • Toimintalinja 2 – Yrittäjyys, n. 500 000 €
 • Toimintalinja 3 – Kulttuuri ja ympäristö, n. 1 000 000 €
 • Toimintalinja 4 – Yhteiset työmarkkinat, n. 500 000 €

Norjalaisten toimijoiden Interreg –rahoitusta on haettavana seuraavasti:

 • Pohjoinen osa-alueelle myönnettävä rahoitus on 6,8 milj. NOK yllämainituille toimintalinjoille.
 • Sápmi osa-alueelle myönnettävä rahoitus on 600 000 NOK yllämainituille toimintalinjoille.

Hakukierroksella seuraavat kriteerit katsotaan hakemuksen eduksi:

 • Hankkeessa on mukana uusia toimijoita/kumppanuuksia
 • Hankebudjetissa käytetään 40% kustannusmallia (EU-toimijoiden osalta)
 • Hanke sisältää valmistelevia toimenpiteitä seuraavan ohjelmakauden huomioon ottaen

Hankkeet voivat kestää enimmillään 30. syyskuuta 2022 asti.

HUOM! Vahvistus vastinrahoituksesta on lähetettävä sihteeristölle viimeistään 14. syyskuuta 2020. Vastinrahoitus vahvistetaan siten että tuensaaja lähettää päätöksen myönnetystä vastinrahoituksesta. Tai käyttää lomaketta ”Vastinrahoitusta koskeva vakuutus” sekä ulkopuolisten rahoittajien että tuensaajien omasta osuudesta, siinä tapauksessa jos he itse rahoittavat osan omista kustannuksistaan. Dokumentit on lähetettävä sihteeristölle viimeistään 3 viikkoa ennen kuin hanke käsitellään hallintokomitean kokouksessa, eli viimeistään 14. syyskuuta 2020. Hankkeet, joilla ei ole vahvistettua vastinrahoitusta viimeistään tähän päivämäärään mennessä, hylätään puutteellisen vastinrahoituksen vuoksi.