Viides haukieros 1 marraskuuta 2016-1 helmikuuta 2017 kaikki toimintalinjat avoinna Pohjoinen ja Sápmin osa-alueilla.

Interreg Nord call 5

Prioriterade projekt/ Hyväksytyt hankkeet call 5

Sápmi osa- alueen hallintokomitea priorisoi saamelaisen kulttuuriperinnön ja kielen kehittämistä priorisoimalla Aktene-hankkeen