Hankeidean kuvaus
Jos teillä on hankeidea josta haluatte keskustella voitte käyttää lomaketta Hankeidean kuvaus ja lähettää sen sihteeristölle kommentoitavaksi. Hankeideoita koskevia kommentteja annetaan jatkuvasti ja ne eivät liity hakemuskierroksiin. Huomioikaa että Hankeidean kuvaus- lomake ei vastaa muodollista hakemust.

Lisätietoa suunnittelusta ja tuen hakemisesta löytyy hankekäsikirjasta.