Mihin voit hakea tukea
Pohjoinen-ohjelman hankkeissa voi olla kyse monenlaisesta toiminnasta, esimerkiksi tutkimuksista, innovaatioista tai liiketoiminnan kehittämisestä. Hankkeiden suuntauksesta tai laajuudesta riippumatta kaikille hankkeille yhteistä on idea siitä, miten muutos saadaan aikaan. Kyse voi olla siitä, että jotakin puuttuu täysin, joku ongelma täytyy ratkaista tai jotakin tarvitsee kehittää.

Pohjoinen-ohjelmassa on tunnistettu neljä toimintalinjaa, joilla on suurimmat kehitysmahdollisuudet ja joilla voidaan hyödyntää rajat ylittävää yhteistyötä: Tutkimus ja innovaatiotYrittäjyysKulttuuri ja ympäristöja Yhteiset työmarkkinat