Rahoitus
EU-tuen osuus hankkeen rahoituksesta voi olla enintään 65 %, kun taas Norjan Interreg-tuen osuus voi olla 50 % hankkeen kokonaisrahoituksesta. Jotta hankkeelle myönnettäisiin ohjelman mukaista rahoitusta, on osa kustannuksista rahoitettava julkisen tai yksityisen vastinrahoituksen avulla. Vastinrahoitukseksi hyväksytään vain käteisvaroja.