Interreg Pohjoinen ohjelman kaikki EU-varat on myönnetty

Hallintoviranomainen on analysoinut ohjelman toteutusta ja sen tulevaa sulkemista ja päättänyt, että uusia hakukierroksia ei enää avata nykyisessä Pohjoinen-ohjelmassa. Tämä koskee EAKR-varoja, elikkä hankkeita, joissa on ruotsalaisia ja suomalaisia toimijoita.

Norjalaisten toimijoiden osalta lisätietoa on odotettavissa myöhemmin syksyllä. Mahdollisesti Norjan IR-rahoitusta voitaisiin tuolloin hakea esiselvityshankkeisiin.

Hamnskär, Skellefteån saaristo