Interreg Pohjoinen vahvistaa rajat ylittävää yhteistyötä uusilla panostuksilla

Pohjoinen-ohjelman hallintokomiteat, Pohjoinen ja Sápmi, ovat myöntäneet rahoitusta yhteensä 9 uudelle rajat ylittävälle hankkeelle, jotka vahvistavat ohjelma-alueen kulttuuria, julkista sektoria, elinkeinoelämää ja työmarkkinoita. Yhteinen priorisointikokous pidettiin digitaalisesti 6. lokakuuta.

Pohjoinen-osa-alueen hallintokomitea päätti priorisoida 8 uutta hanketta. Näiden joukossa on muun muassa hanke ”Interreg Battery Region”, jonka johtava tuensaaja on Region Västerbotten ja jossa laaditaan rajat ylittävä osaamistarpeet huomioiva strategia akkualalle. Tavoitteena on erityiskoulutuksia luomalla tarjota konkreettisia työmahdollisuuksia uudella kasvavalla toimialalla. Koulutusten sisältö suunnitellaan toimialan toiveiden mukaisesti.

Yksi koronapandemian selkeistä vaikutuksista on ollut lähiseutumatkailun ja ulkoilma-aktiviteettien kysynnän kasvu. Hankkeelle ”Slow travel in northern rural landscapes – routes for leisure biking; STIL” myönnetään rahoitus rajat ylittävien luonto- ja kulttuuriarvojen kehittämiseen paketoimalla pyöräretkiä Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisosissa.

Sápmi-osa-alueen hallintokomitea priorisoi hankkeen ”Sámis on the coast – Beavnardahke II”. Hankkeella Staaressa/Östersundissa toimiva Stiftelsen Gaaltije lisää yhdessä Snåasenissa/Snåsassa sijaitsevan Saemien Sijten kanssa tietämystä saamelaisesta kulttuurimaisemasta ja eteläsaamen kielestä Etelä-Norlannin ja Tröndelagin rannikkoalueilla. Näillä rannikkoalueilla on pitkä saamelaishistoria, mutta tunturialueisiin verrattuna nämä alueet ovat suhteellisen huonosti dokumentoituja ja saataville asetettuja.

Täydellinen luettelo priorisoiduista hankkeista löytyy täältä.