Kuukauden hanke – 3MC Traditional Transboundary Mountain Cattle breeds in Nordic

3MC – Pohjoiset tunturikarjat-hanke lisää yleisön tietoisuutta tunturikarjoista ja niiden ainutlaatuisesta kulttuurista. Tiedot liittyvät tunturirotujen sukutauluihin,  arkeologisiin luulöytöihin, historiaan, kulttuuriperintöön ja genetiikkaan. Hankkeen perustama tukiryhmä helpottaa toimijoiden tapaamista, tiedon jakamista ja työtä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kuva: Matilda Latvala, yksi valokuvakilpailun voittajista

On tärkeää saada mahdollisimman moni ymmärtämään kulttuurihistoriamme ja alkuperäisrotujemme välinen yhteys. Siksi hanke kehittää pelisovelluksen geenivarojemme suojelemisen tärkeyden korostamiseksi. Projektin tulokset ovat nähtävillä yhteistyönäyttelyissä Pohjoismaiden pohjoisimpien läänimuseoiden kanssa vuonna 2022.

Poikkitieteellinen hanke
Tänään lapinlehmä, tärkeä osa pohjoista identiteettiä, on harvinainen näky maisemassamme. Myös lapinlehmään liittyvä kulttuuriperimä uhkaa hävitä. Tilanne on samankaltainen Ruotsin tunturi- ja Norjan trönderkarjojen suhteen. Nykyiset uhanlaiset  tunturikarjapopulaatiot polveutuvat todennäköisimmin yhteisistä pohjoisista sukujuurista.  Tutkimme tunturikarjojen historiallisia lähteitä, vanhoja kantakirjoja, kuvauksia karjoista sekä muita ensisijaisia lähteitä rotujen juurien löytämiseksi. 

Hankkeen myötä on käynyt selväksi, että karjanomistajilla on hyvin vahvoja yhteisiä kokemuksia muun muassa liittyen toisen maailmansodan aikaisiin lehmien evakuointiin, Lapissa ja Pohjois-Norjassa. Kulttuuritutkijamme tutkivat eläinten ja ihmisten suhdetta sekä historiallisesta että nykypäivän näkökulmasta. Tutkimme lapinlehmiä hoitaneiden suhdetta karjaansa; tutkijamme on erikoistunut kesänavetoiden merkityksen ja erityisesti lypsämiseen liittyvään lauluperinteeseen. 3MC-projektin myötä voimme todeta, että lapinlehmät ovat  muutakin kuin “vain” lehmiä. Ne ovat usein perheenjäseniä.

Foto: Anna Lehtinen, yksi valokuvakilpailun voittajista

Valokuvakilpailusta lisätietoa
Kesällä 2020 3MC-projekti järjesti valokuvakilpailun, johon lähetettiin yli 180 kuvaa. Syddansk Universitetin kulttuurintutkimuksen professori Charlotte Kroløkke haastatteli valokuvaajia saadakseen lisätietoa eläinten ja ihmisten välisestä suhteesta. Kroløkke oli erityisen kiinnostunut siitä, kuinka kuvaajat puhuvat lehmistään ja kuinka he määrittelevät suhdettaan visuaalisesti. Pian julkaistavassa tutkimusartikkelissa hän pohtii tuloksiaan seuraavasti:

“On selvää, että lapinlehmät ovat muutakin kuin “vain” lehmiä tai ”työeläimiä;” keskusteluissa ilmenee, ​​että niitä pidetään “lemmikkeinä”, “ystävinä” ja jopa perheenjäseninä”.

20 lehmärodun sukupuu
Ennen 1900-luvun maatalouden suurta murrosta pohjoisten syrjäalueiden yleisimpiä nautakarjoja olivat pohjoissuomenkarja (lapinlehmä) Suomessa, fjällko Ruotsissa, sekä Sidet troende og nordlandfe -rotu Norjassa. Paikallisilla maatiaiskarjoilla on todennäköisesti ollut yhteinen skandinaavinen syntyperä, sillä ennen Venäjän vallan aikaa valtakunnanrajat eivät rajoittaneet ihmisten ja eläinten vapaata muuttoliikettä pohjoisessa.  Rodut erotettiin suhteellisen myöhään paikallisista maatiaiskarjoista  1800-luvulla. 

Rajat ylittävien rotujen yhteistä historiaa ei kuitenkaan ole koskaan tutkittu perusteellisesti. Arkeologiset ja historialliset tiedot ovat avaimia nykyisten tunturilehmien genetiikan, kulttuuriperinnön ja ainutlaatuisuuden ymmärtämiseen. 3MC-projekti paljastaa ensimmäistä kertaa 20 pohjoismaisen lehmärodun välisen sukulaisuussuhteen DNA-merkkitietojen avulla piirrettäsää sukupuussa. 

Projektin pyrkimyksenä on lisätä yleisön tietoisuutta tunturikarjoista ja niiden ainutlaatuisesta kulttuurista. Nämä tavoitteet ovat välttämättömiä alkuperäisten eläinrotujen suojelussa, mutta myös tunturikarjojen pitämiseen liittyvän kulttuuriperinnön säilyttämisessä. Eläinten geenivarojen säilyttäminen on myös yritys säilyttää kulttuuria tuleville sukupolville.  

Hankkeen avulla tahdomme nostaa esille Suomen, Ruotsin ja Norjan tunturikarjat   ainutlaatuisen arvokkaina geenivaroina, mutta myös pohjoisen identiteetin kannalta tärkeinä eläiminä. 

Yhdistämällä eri tieteenaloja 3MC-projekti luo kattava tietopaketin sekä asiantuntijoille että yleisiin tiedotustarpeisiin.

Hankkeen osa-alueet:

– Historia

– kulttuuriperintö

– Sukulaisuussuhteet perustuen polveutumistietoihin sekä arkeologisten löydösten, muinais-DNA:n ja modernin genomitiedon valossa

– Pelisovellus

Petri Saravuoma, yksi valokuvakilpailun voittajista

Täältä voit lukea lisää projektista
Voit seurata hanketta myös Facebookissa 3MC Traditional Transboundary Mountain Cattle breeds in Nordic