Kuukauden hanke – Arbeta tillsammans

Entistä vahvempi toiminta ja ymmärrys yhteisestä työmarkkina-alueesta

Interreg Pohjoinen hankkeen “Arbeta tillsammans” päätavoitteena on laajan hankeverkosto- ja sidosryhmäyhteistyön kautta lisätä tietoisuutta rajanylittävän työvoimaliikkuvuuden mahdollisuuksista sekä vähentää työvoiman liikkuvuutta estäviä tekijöitä. Pyrimme edistämään Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Suomen yhteistyötä, haluamme osallistaa ohjelma-alueen kuntia, työvoimapalveluita, työnantajia sekä työ- ja elinkeinoelämän verkostoja. Lisäämme työnhakijoiden valmiuksia työnhaussa ja työnteossa sekä työnantajien edellytyksiä palkata työnhakijoita alueelta.

Interreg Pohjoinen hanke Arbeta Tillsammans

Hankkeen laaja partneriverkosto mahdollistaa monipuolisen yhteistyön molemmilla puolilla rajaa. Hankkeen päätoteuttajana toimii Koulutuskuntayhtymä OSAO, ja kumppaneina Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, Kemi-Torniolaakson koulutuskuntayhtymä Lappia, Utbildning Nord, Luulajan teknillinen yliopisto sekä Pohjoiskalotin neuvosto. Pohjoiskalotin neuvosto koordinoi selvityksen Suomen ja Ruotsin välisessä yhteistyössä koetuista mentaalisista rajaesteistä. Analyysi tulee olemaan pohjana kulttuuritietoisuuden lisäämiseksi toteutettavien opintokokonaisuuksien suunnittelussa. Analyysi julkaistaan sekä suomeksi että ruotsiksi kevättalvella 2021.

Kursseja ja mahdollisuuksia

Hankkeessa on tavoitteena lisätä kielen ja kulttuurin tuntemusta naapurimaista, niin Suomesta kuin Ruotsista. Osaolla ja Oulun ammattikorkeakoulussa lähdettiin valmentamaan Ruotsin kieltä ja kulttuuria opiskelijoille sekä työnhakijoille. Valmennukset toteutetaan etäyhteyksien välityksellä vallitsevasta tilanteesta johtuen. ”Ruotsin kielen koulutukseen valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille ja työttömille työnhakijoille osallistui Zoomissa 17 innokasta ruotsin kielen opiskelijaa. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa suullista kielitaitoa ja työnhakutaitoja sekä tarjota tietoa Ruotsin työmarkkinoista ja työelämäkulttuurista.”, kertoo Oulun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö ja kieltenopettaja Ida Valtonen.

Luulajan teknillinen yliopisto on valmistelemassa kursseja yhteistyössä Northvolt AB:n kanssa. Northvolt tulee työllistämään alueella tuhansia työntekijöitä ja hankkeen aikana on luvassa hyvään työllistymiseen tähtäävää koulutusta. Utbildning Nord ja Lappia valmistelevat parasta aikaa kaivosyhteistyötä tiiviisti sekä suunnittelevat infotilaisuuksia Lapin kunnista.

Covid-19 ja sen tuomat haasteet sekä uudet mahdollisuudet

”Käynnistäessämme Arbeta tillsammans-hanketta maiden rajat olivat kiinni keväällä 2020. Siitä huolimatta olemme suunnitelleet innokkaasti tulevaa yhteistyötä Suomen ja Ruotsin välillä. Järjestämme paljon erilaisia infotilaisuuksia ja workshopeja verkossa.”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Miia Narkaus Osaosta. ”Tulossa on Northvolt Ab- ja kaivosinfotilaisuudet, lisäksi tietoutta työskentelystä Ruotsissa ja Suomessa. Olemme järjestäneet kielikoulutuksia, cv-pajoja ja Fika på svenska -onlinetapaamisia. Voimme jakaa tietoa liikkuvuudesta ja pohjoisen työpaikoista. Pidämme tiivistä yhteistyötä yllä verkon välityksellä alueen verkostoissamme.”, kertoo Narkaus.

Korona-ajan jälkeen yhteistyö ja yhteiskehittäminen ovat entistä tärkeämpiä. On tavoiteltavaa, että pohjoisessa riittää töitä ja työntekijöitä, alueiden elinvoimatekijöitä. Yhteistyöllä ja tiiviillä verkostotyöskentelyllä voimme luoda uusia toimintamalleja alueelle yhteisen työssäkäyntialueen vahvistamiseksi.

Interreg Pohjoinen hanke Arbeta Tillsammans

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Miia Narkaus

Koulutuskuntayhtymä Osao

miia.narkaus@osao.fi +358 50 5341953

Hankkeen logossa on Ruotsin lipun keltainen ja Suomen lipun sininen. Nuolet kuvastavat liikettä kumpaankin maahan, nuolien sisällä likkuu paljon ihmisiä. Nuolien välissä virtaa Suomen ja Ruotsin välinen rajajoki.