Kuukauden hanke – Arctic 5G Test Network

Arctic 5G Test Network on Interreg Pohjoinen-hanke, jonka tavoitteena on vahvistaa yritysten mahdollisuuksia kehittää 5G-teknologiaa hyödyntäviä tuotteita.

Hankkeen tavoitteena on yhdistää Oulun yliopiston ja Luulajan teknisen yliopiston 5G-testiverkot ja luoda arktisten alueiden 5G-keskittymä, lisäten aktiivista 5G:n kehittämiseen ja hyödyntämiseen liittyvää yhteistyötä yliopistojen, suurten ICT-yritysten ja pk-yritysten välillä. Yhteistyöhanke mahdollistaa rajat ylittävän 5G:tä hyödyntävien palvelujen ja sovellusten testauksen. Rajat ylittävästä 5G-testiverkosta hyötyy niin teollisuus kuin myös tutkimus.

Projektin painopistealueita ovat:

• 5G: n avainteknologiat harvaan asutuilla alueilla

• Multi-Access Edge Computing, tavoitteena parantaa 5G:n toimivuutta harvaan asutuilla alueilla

• Innovatiiviset 5G-sovellukset

• Rajat ylittävään liikenteeseen liittyvät 5G-sovellukset

• Terveydenhuoltoon ja autonomisiin ajoneuvoihin liittyvät 5G-palvelut.

Tähän mennessä hankkeessa on vahvistettu rajat ylittävää yhteistyötä ja markkinoitu 5G-testausmahdollisuuksia pk-yrityksille 5G-ratkaisujen kehittämisen tueksi. Yrityksille on mm. järjestetty 5G-testimahdollisuuksia esittelevä työpaja. Hankkeessa on myös meneillään arktisten alueiden tietoliikenneyhteyksien toimivuutta käsittelevä kysely (kyselyyn voi vastata edelleen http://www.arctic5g.eu/questionnaire-44007610). Kyselyn tulokset tullaan esittelemään tietoliikenneyhteyksistä vastaaville päätöksentekijöille ja muille sidosryhmille sekä julkaisemaan ​​tieteellisissä artikkeleissa.

Lisätietoja hankkeesta