Kuukauden hanke-Arctic Labour – Cross Border Mobility

Arctic Labour -hankkeen päätavoitteena on lisätä tietoisuutta ja kiinnostusta pohjoisessa työskentelyä kohtaan; lisätä konkreettisesti rajan yli muuttavien tai sitä harkitsevien määrää sekä luoda pohjoiseen yhtenäistä työssäkäyntialuetta. Hankkeessa on kehitetty ja pilotoitu valmennusmalli, joka tukee kiinnostuneita henkilöitä etsimään uusia uramahdollisuuksia pohjoisesta Norjasta, Ruotsista ja Suomesta.

 

Hankkeessa on toteutettu kaksi valmennusryhmää, joihin sisältyi opinto- ja matchmakingmatkat Tromssaan sekä kaksi opintomatkaa Kiirunaan LKAB:n kaivoksille. Yhteensä hankkeeseen osallistuneet henkilöt ovat saaneet 22 työtarjousta toisesta pohjoismaasta, alustavien tietojen mukaan 9 henkilöä on vastaanottanut työpaikan. Hankkeen tarjoamiin toimenpiteisiin on osallistunut kaikkiaan useita satoja henkilöitä. Tuloksena on ollut myös tietoisuuden lisääminen valmistumassa olevien tai ammattiin vasta valmistuneiden keskuudessa muiden Pohjoismaiden työvoimatarpeista ja mahdollisuuksista.

 

Hankkeessa kehitetyn mallin tavoitteena on madaltaa kynnystä uusille uramahdollisuuksille kaikissa kolmessa maassa; Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Mallilla on pyritty vastaamaan Interreg Pohjoinen -ohjelman tavoitteisiin aluekehittämisestä ja työvoiman kohtaannon parantamisesta alueella. Hankkeen nettisivuille tullaan tuottamaan monipuolinen info- ja materiaalipaketti tukemaan työnhakua pohjoisessa.

 

Arctic Labour -hanke toteutetaan yhteistyössä kolmen maan kesken. Rajat ylittävää lisäarvoa on tuonut verkostojen rakentuminen mm. hankekumppanien ja heidän jo olemassa olevien verkostojen välille. Eri maiden toimijoilta on saatu aktiivisesti tietoa mm. työvoiman tarpeista ja työmarkkinoiden rakenteellisista muutoksista. Jokaisessa maassa hankkeeseen on aktiivisesti osallistunut työvoimahallinnon edustajia, elinkeinoelämän edustajia sekä oppilaitosten edustajia. Monipuolinen hankeverkosto on taannut tavoitteiden saavuttamisen.

 

Lisätietoja: www.arcticlabour.com / www.facebook.com/arcticlabour

 

Kuva 1: OSAOn ja Utbildning Nordin opiskelijoita ja henkilökuntaa opintomatkalla Tromssassa.

 

Kuva 2: OSAOn ja Utbildning Nordin opiskelijoita ja henkilökuntaa LKAB:n kaivoksilla. HR -puoli kertoi myös tehtaan työvoimatarpeista ja ammattitaitovaatimuksista.

 

Kuva 3: Tiivistä yhteistyötä Pohjoiskalotin Rajaneuvonnan kanssa. Opintomatkoihin sisällytettiin vierailu rajaneuvontaan ja saatiin kattava infopaketti työnhausta Norjassa.