Kuukauden hanke – Beavnardahke

TEKEE ETELÄSAAMELAISEN KULTTUURIPERINNÖN NÄKYVÄKSI

Eteläsaamelaista kulttuuriperintöä tallentavat muiden muassa Gaaltje – eteläsaamelainen kulttuurikeskus sekä Saemien Sijte – sörsamisk museum og kultursenter (eteläsaamelainen museo ja kulttuurikeskus). Aineistoa kertyy kertomuksina, arkistoaineistona sekä luontoon sisältyvänä kulttuuriperintönä. Suuri osa aineistosta on kertynyt alueellisen yhteistyön ja aikaisempien Interreg-projektien ansiosta. Paljon on myös julkaistu kirjoissa ja muissa asiaa esittelevissä julkaisuissa. Lähtökohtana on, että saamelaiset, saemieh, kirjoittavat itse omaa historiaansa.

Vihkiminen Hucksjöåsen. Valokuva: AK Solsten

Interreg-projekti Beavnardahke (näköalapaikka eteläsaameksi) tekee eteläsaamelaista kulttuuriperintöä näkyväksi sekä tallentaa ja jäsentää sitä digitaaliseen muotoon tarkoituksena luoda aineistolle uusia käyttömahdollisuuksia ja synnyttää liikeideoita.

Ruotsin Jämtlannin/Härjedalenin ja Tröndelagin maakunnissa on kasvava kysyntä saamelaisille matkailukohteille. Se, että saamelaiset kulttuuriympäristöt tehdään näkyviksi, luo uusien tuotteiden ja palveluiden kysyntää niin olemassa oleville kuin uusillekin yrityksille, ensisijaisesti saamelaisyrittäjille.

Tämän projektin puitteissa on kehitetty Internet-alusta Baalka (polku), joka otetaan käyttöön marraskuun alussa. Baalka esittelee saamelaista kulttuuria, elämää ja historiaa eteläsaamelaisten kulttuuriympäristöjen, kertomusten ja luonnonmuistojen kautta. Karttuva aineisto talletetaan samannimiseen tietokantaan saamelaisen kulttuuriperinnön pitkäaikaiseksi säilyttämiseksi.


Bölarenen. Valokuva Erik Norberg

Interreg-projektista vastaavat Gaaltije Staaressa/Östersundissa Ruotsin ja Saemien Sijte i Snåasessa Norjan puolella Saamenmaata. Molemmat ovat aktiivisia toimijoita eteläsaamelaisella alueella ja niillä on pitkä kokemus kulttuuriperinnön keräämisestä ja tallettamisesta sekä keskinäisestä yhteistyöstä.

Tämä alue muodostaa kulttuurimaiseman, johon kuuluvat kiinteästi historia sekä aineellinen ja aineeton kulttuuriperintö. Saamelaisperheet asuttavat aluetta molemmin puolin valtakunnanrajaa ja siellä sijaitsee vahva yritysten verkosto. Saamelaisnäkökulmasta alue on yhtä, jolloin tarpeet ja toiminnan reunaehdotkin ovat samat. Siksi myös rajan ylittävä yhteistyö on luontevaa. Tässä projektissa alue nostetaan esiin kokonaisuutena. Näin voimavarat saadaan yhteiskäyttöön tietojen ja taitojen sekä verkostojen jakamisella. Näin jaetaan tietoa eteläsaamelaisen alueen tapahtumista ja tavoitetaan suuri yleisö. Toimijat hyötyvät voimavarojen tehokkaasta käytöstä.

www.gaaltije.se

Facebook: @gaaltije

Instagram: @beavnardahke

www.baalka.se avataan marraskuun alussa

www.saemiensijte.no

Facebook: @saemiensijte

www.baalka.no avataan marraskuun alussa