Kuukauden hanke – CYNIC

CYNIC – Digitaalisen innovoinnin ja tietoturvan liiketoimintamallit
https://www.cynic.se/

Tietoturvaosaamisen puute estää pieniä yrityksiä investoimasta uusiin digitaalisiin palveluihin. CYNIC -hankkeessa tehdään yhteistyötä pk-yritysten kanssa vastaamalla palvelualojen ja valmistavan teollisuuden kokemiin haasteisiin. Tavoitteena on lisätä pk-yritysten käytännön tietoturvaa kasvattamalla tietoisuutta käyttäjien osallistumisen ja uusien liiketoimintamallien avulla. Yhdistämällä Centria-ammattikorkeakoulun tietoturvalaboratorion tekniset resurssit ja Luulajan teknillisen yliopiston nykyaikaiset tietojärjestelmien palvelumuotoiluresurssit hanke tarjoaa tietoturvaosaamista ja tietoisuutta käytännön tietoturvan taitojen parantamiseksi. Tämä saavutetaan kokeellisten tapaustutkimusten, työpajojen ja seminaarien avulla.

 

Hankkeen ensimmäisellä puoliskolla on käynnistetty tietoturvahaasteita koskeva yhteistyö 27 yrityksen kanssa. Lisäksi projektin toimesta on käynnistetty yksi verkosto (LulSec) ja kaksi rajat ylittävää tapaustutkimusta, joissa oli mukana yritys molemmista maista. Yhteisenä tapaustutkimuksena on alettu visualisoimaan mahdollisia pienten yritysten tietoturvariskejä (Honeypot).

 

Rajat ylittävässä yhteistyössä Suomen teknisesti suuntautuneeseen tietoturvalaboratorioon yhdistyy Ruotsissa äskettäin kehitetty oppimista tukeva laboratorio, joita molempia voidaan käyttää myös etäyhteyden avulla. Käynnissä olevan työn tarkoituksena on kehittää yritysten käyttöön tietoturvaan soveltuvaa materiaalia, kuten esimerkiksi hankkeessa kehitettävä tietoturva tietoisuutta lisäävä korttipeli, jota voidaan käyttää työpajoissa ja seminaareissa. Koska ongelma on monimutkainen – sen tulee kattaa kaikki yrityksen näkökohdat työntekijöiden ajattelusta ja tekemisestä tekniseen infrastruktuuriin – korttipeli onkin keino aloittaa ”turvallinen” ajattelu.