Kuukauden hanke – Deanuleagis sámástit

Deanuleagis sámástit (su. Tenonlaaksossa puhutaan saamea) on kaksivuotinen (2020–2022) Interreg Pohjoinen-hanke, jonka toteuttavat Utsjoen kunta, Saamelainen elinkeino- ja konsulttitoimisto (SEG) sekä Kajaanin ammattikorkeakoulu. Hankkeen perimmäisenä tarkoituksena on vahvistaa Tenonlaakson saamen kieltä, kulttuuria ja perimätietoa.

Deanuleagis sámástit -hanke pitää muun muassa saamenkielisiä iltapäiväkerhoja, joissa lapset pääsevät pelaamaan vaikkapa lautapelejä saameksi. Kuva: Sonja Sistonen/Utsjoki

Tenonlaakso on yksi pohjoissaamen kielen sydänalueista. Alueen kieliperinne on erityisen rikasta. Seudun saamelaisilla yli Suomen ja Norjan nykyisen valtionrajan on vahva yhteinen historia, ja rajat ovatkin jakaneet ennen luontaisen yhteisön kahteen eri valtioon muuttaen ihmisten elämää monella tapaa. Hanke pyrkii tuomaan jälleen tiiviimmin yhteen seudun saamelaisyhteisön, jonka vuoksi sloganiksikin on valikoitunut ”Rájáhis giella rájáhis olbmuide” (su. Rajaton kieli rajattomille ihmisille).

Teno on Suomen ja Norjan välinen rajajoki, jonka laaksossa sijaitsee lukuisia vanhoja saamelaiskyliä. Kuva: Aletta Lakkala/Utsjoki

Hanke tarjoaa Tenonlaakson ihmisille rajat ylittävää saamenkielistä toimintaa, perustaa Utsjoelle saamen kielikeskuksen sekä kehittää Tenonlaakson kielikeskusverkostoa. Hanke kehittää ja tarjoaa monikielisyysneuvontaa Tenonlaakson perheille, vapaa-ajan toimijoille sekä lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammatti-ihmisille. Hanke tuottaa saamenkielisen tietokonepelin, joka on tarkoitettu ensisijaisesti nuorten kouluopetuksen tueksi sekä vahvistaa saamen kielen etäopetusta, jota tarjotaan saamelaisalueen ulkopuolella asuville lapsille.

Hanke on saanut erittäin hyvän vastaanoton sekä Tenonlaaksossa että saamelaisyhteisössä laajemminkin. Kohderyhmän lisäksi toiminnasta ovat olleet kiinnostuneita myös mediat sekä muiden seutujen saamelaiset.

Hanke järjestää 3.–6.-luokkalaisille saamenkielisiä Minecraft-kerhoja, joissa peliä pelataan tietenkin saamen kielellä. Kuva: Aletta Lakkala Utsjoki

Linkki hankkeen nettisivuille: https://samastit.org/

Linkki hankkeen Facebook-sivulle: https://www.facebook.com/deanuleagissamastit