Kuukauden hanke – DigiProcess

DigiProcess, Interreg Pohjoinen-hankkeen tavoitteena on tukea digitaalisten palvelujen ja ekosysteemien digitalisointia ja kehittämistä pk-yrityksille, jotka tuottavat palveluita teollisuudelle. Tämä tapahtuu tunnistamalla teollisuuden tarpeet ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia sekä konsultoimalla pk-yrityksiä niiden liiketoiminnan kehittämisessä. Hanke on kolmevuotinen (2019-2022), jota toteuttavat Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun yliopisto, Kemin Digipolis Oy, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry, Luleå Tekniska Universitet ja Industriellt Utvecklings Centrum Norr AB.

DigiProcess logo

Hankkeessa on haastateltu yhteensä 13 teollisuusyritystä ja n. 50 pk-yritystä Suomesta ja Ruotsista. Haastatteluilla mm. tunnistetaan teollisuuden tarpeet digitalisaatioon liittyen ja kartoitetaan pk-yritysten näkemyksiä digitalisaatiosta ja liiketoiminnan kehittämisessä. Haastattelujen tulosten analysointi on käynnissä ja niitä käytetään hankkeen jatkotoimissa.

Hankkeessa on järjestetty kaksi webinaari-matchmaking -tapahtumaa, metsäteollisuusalan Bio&Forest 11/2020 ja terästeollisuusalan Value Steel 03/2021. Tapahtumissa teollisuusyritykset kertoivat digitalisaatioon liittyvistä toimistaan ja tarpeistaan sekä pk-yritykset esittivät osaamistaan digitalisaatiosta. Webinaareissa on ollut puhujia ja osallistujia sekä Ruotsista että Suomesta. Matchmakingissä pk-yritykset pääsivät keskustelemaan teollisuusyritysten kanssa kahden kesken.

AnnaCarin Falkman och Kristiina Starck Enman
Ville Rauhala

Hankkeen nettisivut: https://digiprocess.eu/

Hankkeen LinkedIn-sivut: https://www.linkedin.com/company/digiprocess-interreg-nord-project/