Kuukauden hanke – ExportCooperation Sweden-Finland

ExportCooperation Sweden-Finland (ExportCo) on BusinessOulun ja Norrbottenin kauppakamarin yhteishanke, joka kestää elokuuhun 2022. Hankkeen tavoitteena on kehittää tukiprosesseja yritysten kansainvälistymiselle ja vientitoiminnoille molemmissa maissa sekä auttaa yrityksiä löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia globaaleilla markkinoilla. Rajat ylittävän yhteistyömme kautta voimme lisätä verkostoitumista sekä kehittää kansainvälistymisen tukitoimintoja ja palveluja yritysten lisäksi myös organisaatiotasolla.ExportCo hankkeessa tunnistamme ja kartoitamme yrityksille uudet ja haastavat markkinat ja järjestämme infoseminaareja, kumppanuuskokouksia ja business delegaatioita eri maihin. Henkilökunta seuraa ja osallistuu vientimatkoihin auttaakseen tapaamisjärjestelyissä ja etsii ja auttaa järjestämään yrityskontakteja uusilla markkinoilla.


Ryhmäkuva – ExportCooperation Sweden-Finland

Tuloksia tähän mennessä
ExportCon alusta lähtien on auttanut yrityksiä ottamaan yhteyttä uusiin ja potentiaalisiin liiketoiminnan kumppaneihin eri markkinoilla globaalisti ja lisäämään yhteistyötä rajojen yli. Covid19 vaikutusten takia vientimatkat ovat tauolla, mutta tästä huolimatta markkinaskannauksia, aieselvityksiä ja ostosopimuksia on tehty yrityksille vuoden 2020 aikana. Lisäksi vuoden 2020 aikana on toteutettu “World business webinars”-seminaarisarja, jossa asiantuntijat antavat parhaan neuvonsa eri markkinoilla, on tavoittanut monia yrityksiä Ruotsissa ja Suomessa. Seminaarisarjaa on pidetty Japanin, Kiinan, Brasilian ja Saksan markkinoille ja sarjaa on tarkoitus jatkaa vuoden 2021 puolella. Useat näistä webinaareista ovat johtaneet matchmaking-tapaamisiin kiinnostuneiden yritysten aloitteesta. Toivomme, että monet uudet liiketoimintasuhteet syntyvät myös tällä tavalla vuonna 2021!


Doing Business with Germany -webinar

Rajat ylittävä lisäarvo
Sen lisäksi, että ExportCo auttaa yrityksiä pääsemään globaaleille markkinoille, se myös rakentaa suhteita Ruotsin ja Suomen vientiä tukevien eri organisaatioiden välille. Laajentamalla ja kehittämällä verkostoa ja toteuttamalla yhteisiä toimintoja luodaan klustereita ja toimintaympäristöjä, jotka hyödyttävät koko pohjoista aluetta ja alueen yrityksiä.

Lue lisää
https://www.facebook.com/ExportCo-106070364292868