Kuukauden hanke – Folkverkstan

Konsepti, joka tukee kierrätykseen, korjauksiin ja kestävään kulutukseen liittyviä tapaamisia.

Interreg Pohjoinen hanke Folkverkstan kehittää mallin, miten kierrätykseen ja yksinkertaisiin korjauksiin liittyvät kohtaamispaikat saadaan toimimaan. Agenda 2030:n kestävän kulutuksen tavoitteeseen 12 liittyvässä hankkeessa kehitetään konseptia julkiseen toimintaan sekä Ruotsissa että Suomessa. Tavoitteena on luoda koulutus- ja joustavien tukipalvelujen rakenne, joka edistää kestävämpää elämäntapaa kansalaisten keskuudessa.Työkaluja

Konseptin kehittäminen perustuu kuluttajakeskeiseen prosessiin, jossa on toistuvia testi- ja kehitysvaiheita. Niissä hankkeeseen osallistuvat kunnat järjestävät yhdessä asiantuntijoiden kanssa erilaisia julkisia, esimerkiksi tekstiilienhoitoon ja polkupyörien korjaukseen, liittyviä tapahtumia. Tarkoituksena on testata, tutkia ja arvioida, miten yhteisöpalvelu toimisi kehitettyä konseptia käyttävien kuntien saatavilla olevilla resursseilla. Testipaikkoja ovat Bodenin puolustusmuseo, yksi Luulajan kirjastoista, kuntien nuorisotoiminta Haaparannalla ja kolme asukastupaa Oulussa. Jälkimmäiset ovat eräänlaisia yhdistyksen ylläpitämiä kohtaamispaikkoja, joita kunta tukee.


Hanke on käynnissä vuosina 2020-2022. Alustavien testikierrosten ensimmäiset kokemukset on nyt saatu korjaamoista ja kansalaisten koulutuksista. Kokemukset ovat antaneet viitteitä konseptin toimivuudesta, ja ensimmäinen luonnos mallista on hahmoteltu. Yhteyksiä on myös muodostettu kunnallisten toimijoiden kanssa idean vahvistamiseksi ja ankkuroimiseksi. Rajat ylittävää lisäarvoa tuovat esimerkiksi maiden väliset kulttuuri- ja yhteiskuntarakenteiden erot, jotka ovat arvokkaita Folkverkstanin kehittämisessä ja vahvistamisessa kokonaisvaltaiseksi käsitteeksi.

Työpaja

Lue lisää hankkeesta