Kuukauden hanke – HALTI

Rajat ylittävän yhteistyöalueen muodostaminen /
Rájáid rasttildeaddji ovttasbargoguovllu hábmen/
Creating transboundary cooperation area

Halti-hankkeen tarkoituksena on muodostaa rajat ylittävä yhteistyöalue, jonka runkona ovat Käsivarren erämaa-alue Suomessa ja Reisan kansallispuisto ja Raisduottarhaldin maisemansuojelualue Norjassa. Näiden alueiden yhteisiä tavoitteita ovat läntisen Euroopan arktisimman luonnon suojelu, saamelaiskulttuurin ja poronhoidon edellytysten säilyttäminen sekä kasvavavan luontomatkailun kestävyyden varmistaminen. Alueen sydämenä on Suomen korkein huippu Halti, 1323 m mpy. Muutoksia luonnonsuojelualueiden asemaan tai säädöksiin ei hankkeessa suunnitella tai tehdä.

 

Hankkeessa laaditaan nyt yhteistä infomateriaalia opasteisiin, Kilpisjärven ja Haltin (Storslett) luontokeskuksiin ja verkkopalveluihin. Koko alueen kattava kävijätutkimus on valmistunut ja tulokset julkistetaan ennen vuodenvaihdetta. Niitä ja jo päättyneen BuSK Interreg NPA -hankkeen tuloksia käytetään hyväksi yhteistyöalueen hallinnan ja hoidon kehittämiseen. Hakuprosessi Europarc’in Transboundary Area -sertifikaattia varten on käynnistetty. Sertifikaatin tärkeimmät kriteerit edellyttävät organisoitua ja suunnitelmallista yhteistyötä ja sidosryhmien osallistamista siihen.

 

Alueen luonto on yhteinen ja yhtenäinen, ja rajat ovat avoimia ylitettäviksi. Tiiviimpi yhteistyö yli organisaatiorajojen edistää yhteisiä tavoitteita luonnonsuojelualueiden hoidossa, ongelmien ratkaisua ja parantaa kävijöiden palvelua. Tavoitteena on saada jatkossa myös Ruotsi mukaan yhteistyöhön. Vastaavasta yhteistyöstä (Paatsjoki-Inari yhteinen erämaaluonto) on hyviä kokemuksia Suomen itärajalta Norjan ja Venäjän kanssa jo yli 10 vuoden ajalta.

 

Lue lisää:

http://www.metsa.fi/fi/web/guest/halti

https://reisanasjonalpark.no/prosjekt-halti/