Kuukauden hanke- High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing (InTeMP)

Interreg Pohjoinen-projektissa InTeMP tutkitaan korkeataajuuksisen induktiokuumennuksen soveltuvuutta terästeollisuuden uusien läpimurtojen mahdollistamiseksi. Tutkimuksen ajankohtaisuutta lisää terästeollisuuden uudistuminen sekä globaali huoli teollisuuden ympäristövaikutuksista. Terästeollisuus on yksi suurimmista maailmanlaajuisista CO2-päästöjen aiheuttajista, mutta myös nykyisten yhteiskuntien tärkein peruspilari. Hanke keskittyy teräksen valmistuksen ympäristövaikutusten minimoimiseen, mutta myös uusien teräslaatujen kehittämiseen sekä kierrätysprosesseihin.

Induction line with Terho and Mika

InTeMP jatkaa NorFaST-HT yhteisön tutkimusta hyödyntämällä Lundin yliopistolla kehitettyä innovatiivista induktioteknologiaa sekä Oulun yliopiston perustaman terästutkimuskeskus CASR:in teräsosaamista. InTeMP-hankkeessa kehitetty poikkeuksellinen tutkimusinfrastruktuuri on johtanut hankkeen aikana useisiin uusiin projektivalmisteluihin.

InTeMP hankkeessa on mukana Oulun ja Lundin yliopistot sekä useita yrityksiä. Käytännön tekeminen painottuu Oulun ja Lundin yliopistojen väliseen läheiseen yhteistyöhön, missä Oulun yliopiston kehittämä ja toteuttama mekanisoitu linjasto toimii fyysisesti lähes identtisenä kummassakin yliopistossa Lundin yliopiston kehittämän induktioteknologian ympärillä demonstroimassa uuden teknologian mahdollisuuksia teollisuudelle. Työn jako on ollut hankkeessa selkeä: Oulun yliopisto keskittyy teräksen lämpökäsittelyihin ja materiaalitutkimukseen, Lundin yliopisto puolestaan lämpökäsittelytekniikkaan ja sen optimointiin eri sovelluksia varten.

Induction line fast annealing

Lue lisää:
High Frequency Induction Technology for advanced Materials Processing (InTeMP) | Kerttu Saalasti Institute (oulu.fi)
Researchgate https://www.researchgate.net/project/Nordic-Community-for-Fast-Steel-Heat-Treatments