Kuukauden hanke – Less PFAS

PFAS-yhdisteillä saastuneiden materiaalien kestävä hallinta, Less-PFAS
Mikä on PFAS?
Perfluoratut alkyyliyhdisteet (PFAS) sisältävät useita eri kemikaaleja, jotka ovat kasvava ongelma yhteiskunnassamme. Aineet ovat erittäin kemiallisesti stabiileja ja siksi niitä käytetään torjunta-aineissa, keittiövälineissä (TEFLON), elintarvikkeiden pakkauksissa ja tulenkestävissä kankaissa. Kemiallinen stabiilisuus tekee PFAS-yhdisteistä erittäin vaikeasti hajotettavia, mistä johtuen aineet ovat levinneet laajalle alueelle aina Etelämantereelle asti ja niiden määrä kasvaa luonnossa ajan myötä. Monet PFAS-yhdisteistä ovat myrkyllisiä ja syöpää aiheuttavia jo erittäin alhaisissa pitoisuuksissa. Nykyään PFAS-yhdisteitä esiintyy pohjavesissä, pintavesissä ja maaperässä, joten käytännössä kaikki maapallon ihmiset ovat olleet alttiina PFAS-yhdisteille ja näitä yhdisteitä voidaan löytää myös ihmisten verestä.


Interreg Pohjoinen hanke Less-PFAS
Tässä hankkeessa pyrimme kehittämään käsittelymenetelmiä PFAS-yhdisteillä saastuneille materiaaleille, joita voidaan soveltaa laajassa mittakaavassa. PFAS-yhdisteiden hallintaan on olemassa teknisiä ratkaisuja, mutta niitä ei ole testattu kentällä ja ratkaisut ovat huomattavasti kalliimpia kuin kaatopaikalle sijoittaminen. valinneet kirjallisuuden perusteella lupaavimmat käsittelymenetelmät ja optimoimme niitä edelleen laboratoriossa ja skaalaamme kenttäsovelluksiin. Ruotsalaisten, suomalaisten ja norjalaisten kumppaneiden sekä ohjausryhmän osaamista hyödynnetään PFAS-hajoamisprosessien kehittämisessä, joita ympäristösuojelu vaatii. Hanke testaa parhaillaan sähkökemiallisia hajottamismenetelmiä sekä UV-valon ja kemikaalikäsittelyn yhdistelmää. Ensimmäiset tulokset esitellään maaliskuussa 2020 pidettävässä kansainvälisessä konferenssissa ”Characterisation and remediation of per polyfluoroalkyl substances (PFAS) and other emerging contaminants”.


Rajat ylittävä lisäarvo

Koska PFAS-yhdisteet ovat erittäin liikkuvia yhdisteitä ja leviävät helposti laajalle, toivottua tulosta ei saavuteta, ellei kaikki maat sitoudu samoihin tavoitteisiin. Jos yksi maa tekee työtä PFAS-yhdisteiden vähentämiseksi ympäristössä, se ei tuota toivottua tulosta, jos muut maat eivät toimi samalla tavalla. Merkittävien tulosten saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien maiden yhteistyötä ja tietoisuutta. Tämä projekti on askeleen lähempänä yhteisiä ponnisteluja, joita voidaan tehdä tutkimuspohjaisella työllä ympäristömyrkkyjen määrän vähentämiseksi.

Lue lisää