Kuukauden hanke – New Nordic Nature Based Service Models

Pohjoisen luonnosta poweria yrittäjyyteen

Ainutlaatuisessa pohjoisen luonnossa ja maaseudulla piilee iso hyödyntämätön potentiaali sekä ihmisten hyvinvoinnin että yritystoiminnan kannalta. Nordic NaBS hankkeessa tuetaan yrittäjiä pohjoisen olosuhteisiin soveltuvien Green Care/ Grön Arena/ NUR -liiketoiminta- ja palvelumallien kehittämiseen. Tavoitteena on myös vahvistaa luonnonvara- ja matkailualan yrittäjien ympärivuotista hyvinvointi-liiketoiminnan lisääntymistä.

Langfjellin maatilan toimintaan tutustumassa Norjan kv-työpajassa

Liiketoiminta- ja palvelumallit luodaan yhteistyössä luontoperustaisia palveluita tuottavien yrittäjien sekä sosiaali-, terveys- ja kasvatustoimijoiden kanssa. Alueellisissa piloteissa yrittäjät tuottavat luontoperustaisen palvelun, johon asiakkaat ohjautuvat sote- tai kasvatussektorilta. Palvelumallien kehittämisessä hyödynnetään Suomen, Ruotsin ja Norjan luontolähtöistä hyvinvointi-palveluita koskevaa selvitystä, josta saatua tietoa on jo hyödynnetty Suomen ja Ruotsin osalta alueellisissa ja kansainvälisissä työpajoissa sekä yritysten toiminnan kehittämisessä ja pilotoinneissa.

Palvelumuotoilun työpajan työskentelyn satoa Rovaniemellä

Kehittämistoimintaan osallistuvien yrittäjien sekä sote- ja kasvatustoimijoiden määrä on lisääntynyt tasaisesti hankkeen edetessä ja parhaillaan käynnissä olevaan ensimmäiseen pilotointiin on useita hakijoita kaikissa maakunnissa. Pilotoinnit tullaan toteuttamaan kevään 2020, syksyn 2020 sekä kevään 2021 aikana.

 

Hankkeessa muodostuvaa monialaista kokemusta, osaamista ja tietoa jaetaan aktiivisesti mm. hankkeen www-sivuilla, fb:ssa, työpajoissa, webinaareissa ja mentoroinnin avulla. Pohjoismainen yhteistyö mahdollistaa rajat ylittävän verkostoitumisen, toisilta oppimisen ja erilaisten toimintamallien kokeilemisen ja soveltamisen.

Lue lisää