Kuukauden hanke – Nordic Arctic Co-creation Platform (NACCOP)

Rajat ylittävä yhteistyöalusta oppimiseen, viestintään ja uusien teknologioiden ja palveluiden tuottamiseen terveyden ja hyvinvoinnin aloille.

Testiympäristö, Luleå Tekniska Universitet

Interreg Pohjoinen NACCOP-hankkeen tarkoituksena on kehittää alusta rajat ylittävään monialaiseen yhteistyöhön. Tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten innovaatiotyötä sote-aloille. NACCOP tukee ekosysteemityötä ja tarjoaa innovaatioympäristöjen ja -palveluiden verkoston sekä kokoaa yhteen sidosryhmät kaikilta yhteiskunnan sektoreilta.


Yhteistyö alusta nähdään mahdollisuutena innovoida, rakentaa verkostoja, käynnistää pilotteja ja projekteja, oppia uutta ja laajentaa markkinoita yli rajan. Alusta mahdollistaa tiiviin yhteistyön kansalaisten, yritysten, tutkimus, koulutus ja terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisten välillä.

Rajojen yli tapahtuvan testaustoiminnan ja verkostoitumisen koetaan lisäävän asiantuntemuksen ja tiedon jakamisen merkitystä. Siksi uudentyyppisten verkostojen rakentaminen on tärkeää. Aktiivisessa yhteistyössä opitaan toisilta ja jaetaan tietoa sekä hyviä käytänteitä.

Testiympäristö, Oulun ammattikorkeakoulu

Hankkeen aikana järjestetään yritysten tarpeista nousevia yhteistyötapahtumia, aiheina palliatiivisen hoidon järjestämisestä ja kuntoutuksen innovaatioista hiilineutraaliin toimintaan. Voit tutustua lisää toimintaamme sosiaalisen median ja verkkosivujemme kautta.  

https://www.facebook.com/projectNACCOP

https://www.linkedin.com/company/project-naccop

www.oamk.fi/naccop

Tulevaisuudessa alusta tulee jatkamaan hankkeen toimintaa. Kehittämisvaiheessa oleva NACCOP-alusta on avattu tämän kevään aikana www.necosystem.org