Kuukauden hanke NUVE – Nordic Platform for Development of Autonomous Utility Vehicles

Energiatehokkailla ja ympäristöystävällisillä työkoneilla ekologisesti kestävämpää tuotantoa pohjoismaisen elinkeinoelämän tärkeille toimialoille kaivoksiin, tavaroiden kuljetukseen, metsä- ja maatalouteen. Puuta, malmeja ja muita raaka-aineita ei teollisuudessa pystytä taloudellisesti kannattavasti käsittelemään ilman tehokkaita työkoneita. Pohjoisen herkkää luontoa uhkaavaa ilmastonmuutosta tulee myös pyrkiä hidastamaan vähentämällä ajoneuvojen päästöjä. Näin ollen viranomaiset tulevat asettamaan päästörajoitteita näille tarpeellisille, nykyään vielä lähes poikkeuksetta dieselpolttomoottoreilla kulkeville työkoneille. Tästä johtuen työkoneiden valmistajien tulee pystyä tarjoamaan markkinoille hyvin pian entistä vähäpäästöisempiä ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja, jotta tulevaisuudessa pystymme pienentämän tarpeellisten raaka-aineiden tuotannosta ja jakelusta syntyviä päästöjä kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Nuve-hankkeessa vastaamme näihin työkonevalmistajien tarpeisiin tarjoamalla entistä tehokkaamman tuotekehityksen testausprosessin rakentamalla testausympäristön työkoneille ja näiden virtuaalisille prototyypeille eli digitaalisille kaksosille.

VIRTUAALINEN TESTAUSYMPÄRISTÖ EDISTÄÄ ENERGIATEHOKKAIDEN JA AUTONOMISTEN TYÖKONEIDEN TUOTEKEHITYSTÄ

Nuve-hanketta johtaa Oulun ammattikorkeakoulu ja hankepartnereina toimivat Oulun yliopisto, Luulajan teknillinen yliopisto sekä Sintefin tutkimuskeskus Narvikissa. Tässä pohjoismaisessa Nuve-hankkeessa rakennamme yhdessä sisarhankkeemme Mobilabin kanssa Nuve-lab nimisen tuotekehitys- ja innovaatioalustan erityisesti autonomisia ja energiatehokkaita kehittäville työkoneiden valmistajille Oulun Linnanmaalle. Mobilab-hanke on Pohjois-Pohjanmaanliiton rahoittama EAKR-hanke ja tätä toteuttamassa ovat Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun yliopisto.

Nuve-lab on kokonaisuus, jossa tulemme tarjoamaan tuotekehitys-, tutkimus- ja koulutuspalveluja Linnanmaan yhteiskampusalueella.  Nuve-lab laboratoriossa yhdistyy moottoreita testaava aktiividynomometri virtuaaliseen testausympäristöön, jossa ajoneuvolle simuloidaan oikeita työolosuhteita vastaavat rasitustilanteen esimerkiksi metsästä, kaivoksesta tai satama-alueelta. Näin saadaan testattua työkoneet ekologisesti kestävämmin sekä edistettyä autonomisten ajoneuvojen kehitystä turvallisella testausympäristöllä. Tällä hetkellä Nuve-labin virtuaalijärjestelmää kehitetään ja valmistellaan Mobilabiin kytkemiseen.

Lue lisää:
https://www.oamk.fi/en/partnership/rdi-projects/nuve
https://twitter.com/NuveProject