Kuukauden hanke – Resurssipooli porotalouden ja sen sivutoimialojen yrittäjille: Laadukasta teurastusta ja lihankäsittelyä

Työvoimasta on pulaa poroteurastuksessa ja lihankäsittelyssä. Itsenäiset ammatinharjoittajat alalta voisi koota yhteen tietokantaan, resurssipooliin. Lisäksi alalle pitää kouluttaa lisää osaajia. Tämä on Interreg Pohjoinen hanke RenResurs-hankkeen tarkoitus.

Poronhoito

Hankkeen päätavoite on luoda hyvin toimiva, pedagoginen ja innovatiivinen kurssipaketti porojen teurastuksen opettelua varten. Syksyllä 2021 hankkeessa on aloitettu webinaarisarja. Siinä koulutetaan teurastusta ja lihankäsittelyä. Suomeksi tehty opetusvideomateriaali käännetään saameksi ja ruotsiksi. Pilottikurssin suunnittelu Suomessa on parhaillaan käynnissä.

Rajat ylittävä yhteistyö tarkoittaa, että yrittäjät voivat tarjota palvelujaan suuremmalle kohderyhmälle rajan molemmin puolin. Naisissa ja nuorissa on yrittäjyyspotentiaalia, mikä tulisi ottaa käyttöön. Organisoitu toiminta saamelaisalueella, huomioiden myös tuotteiden jalostus ja uudet markkinat elintarvikkeille, nahkatuotteille ja muille porosta saataville tuotteille, on monin tavoin osoittautunut onnistuneeksi. Mutta tässä on pullonkaula: teurastus- ja leikkuutaidot. Tässä kohtaa RenResurs pyrkii auttamaan. Hankkeen nimi on koko komeudessaan: ”Resurssipooli porotalouden ja sen sivutoimialojen yrittäjille: Laadukasta teurastusta ja lihankäsittelyä”.

Poron nahka

Hankkeeseen osallistuvat Sápmi Innovation AB, Lapin ammattikorkeakoulu ja Luulajan teknillinen yliopisto. Haluamme, että kursseille osallistuvat saavat osaamista työskennellä sekä Suomessa että Ruotsissa. Koulutuksessa on huomioitu myös teurastuksen sivutuotteiden hyödyntämistä muun muassa käsityömateriaaleina.

Nettisivut LTU: https://www.ltu.se/research/subjects/Industriell-design/Forskningsprojekt/RenResurs-1.206403

Nettisivut Lapin AMK: https://www.lapinamk.fi/RenResurs

Facebook: https://www.facebook.com/RenResurs-107223517732765