Kuukauden hanke – Robosol

Interreg Pohjoinen hankkeessa Robosol lisätään tietoisuutta robotiikan ja automaation mahdollisuuksista tuotannollisissa PK-yrityksissä. Menetelmänä käytetään teknologiansiirtomallia, jossa simulaatioiden, siirrettävien robottilaitteistojen ja nopeiden demonstraatioiden avulla todennetaan robotiikan hyödyt eri alojen yrityksissä. Teknologiansiirtomallia pilotoidaan ja kehitetään cross-border-yhteistyössä Centrian, Luulajan Teknillisen yliopiston ja T2 Collegen kesken.


Robottitestaus

Projektipartnerit ovat kontaktoineet lukuisia eri toimialoja edustavia yrityksiä ja perehtyneet niiden tuotannon kehittämistarpeisiin ja robotiikan soveltamismahdollisuuksiin. Yritysten ja projektipartnereiden välisessä yhteistyössä on kehitetty sovelluksia ja ratkaisuja niiden tuotannollisiin pullonkauloihin. Case-yritykset ovat olleet metalli-, kaivos-, elintarvike-, hoito-, puu- ja muovialan, sekä prosessi- ja energiateollisuuden toimijoita.

Mobiili robotti sairaalassa

Demonstroituja teknologioita ovat olleet yhteistyörobotiikka, droneteknologia, vedenalainen robotiikka, mobiilirobotiikka ja simulaatiot. Toimialakohtaisista referenssiratkaisuista on toteutettu videomateriaalit viestintää varten. Demonstraatioilla on välitetty ja tuotettu yrityksille osaamista saatavilla olevista uuden sukupolven teknologiaratkaisuista niiden tuottavuuden kehittämiseksi ja investointipäätösten tueksi.


Lule lisää