Kuukauden hanke – Sámi musihkkaakademiija

Sámi musihkkaakademiija -hankkeessa kehitetään ja luodaan koulutusverkosto, jonka tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa saamelaista musiikkia toimeentulona. Tähän sisältyy:

 

• Utsjoen kaksivuotinen saamelaismusiikin koulutusohjelma,
• pedagogisten ratkaisujen kehittäminen saamelaismusiikin opettamiseen,
• kaksi perinteisen saamelaisen vokaalimusiikkilajin konferenssia Kautokeinossa,
• digitaalisen kohtaamispaikan kehittäminen saamelaisille muusikoille,
• kaksoistutkinnon kehittäminen Utsjoen saamelaislukion kanssa sekä
• julkisrahoitteisen saamelaismusiikkiyhtyeen käynnistäminen.

 

Perinteiset saamelaiset vokaalimusiikkilajit ovat häviämässä tai ovat hävinneet. Näiden pelastamiseksi ja elvyttämiseksi on alettava välittömästi toimiin. Sámi musihkkaakademiija-hanke vastaa tähän tarpeeseen verkostoimalla eri toimijat, jotka tekevät työtä saamelaismusiikin saralla. Samalla kehitetään edellytyksiä, että saamelaismusiikista voi saada toimeentulon lähteen.

 

 

Mitä tuloksia olette saavuttaneet tähän mennessä?
Ensimmäinen vuosi kaksivuotisestas saamelaismusiikin koulutusohjelmasta on kohta toteutettu ja rekrytointi toisen vuoden ohjelmaan on alkanut. Koulutuksen vakinaistaminen on ollut hankkeessa mukana alusta asti. Tähän liittyen on keskusteltu ja verkostoitu eri toimijoiden kanssa Suomessa ja Norjassa. Saamelaismusiikkiin liittyvää perinne- ja uutta tietoa on siirretty laajalti saamelaisalueella. Koulutuksen pääpaino on perinteisen ja muun saamelaismusiikin opintojen antamisessa, erityisesti perinteisten saamelaisten vokaalimusiikkilajien (joiku, livđe ja leudd) elvytyksessä ja tähän mennessä on elvytetty arkistomateriaaleista useita joikuja ja livđejä. Lisäksi koulutuksessa on vahva paino kulttuuriyrittäjyydessä ja saamelaisesta populäärimusiikista, jotta oppilaat työllistyvät musiikin alalla tulevaisuudessa. Koulutus antaa opintoja muissa musiikin alan tarvittavissa taidoissa kuten musiikinteoriasta ja säveltapailusta, instrumentti- ja yhtyesoitossa, musiikinteoriassa, musiikkipedagogiassa ja musiikkiteknologiassa.
Hankkeessa on kehitetty pedagogisia ratkaisuja siihen, miten perinteistä saamelaismusiikkia voidaan opettaa kaikille ikäryhmille. Koulutusohjelman oppilaat opiskelijat kehittävät saamelaisen musiikin pedagogiikkaa opinnoissa ja harjoitusympäristönä toimivat Utsjoen saamenkieliset päiväkodit ja koulut. Sámi allaskuvlan kasvatusalan opiskelijoille koostettiin koulutuspaketti, joka toteutettiin Utsjoella lähiopetuksena viikolla 47. Opiskelijat loivat yhdessä uutta saamelaismusiikin opetusmateriaalia ja oppivat käyttämään sitä omassa opetuksessaan.
Hankkeessa paraikaa valmistellaan perinteisiä saamelaisia vokaalimusiikkilajeja käsittelevä seminaari, jonka tarkoituksena on tarjota keskustelufoorumi saamelaismusiikkialan toimijoille. Seminaari järjestetään Sámi allaskuvlassa Kautokeinossa. Hankkeessa on luotu digitaalinen keskusteluverkosto saamelaismuusikoille Sámi allaskuvlan DigiGiisá verkostoon. Verkosto on perinteisten saamelaisten vokaalimusiikkilajia taitavien ja muiden saamelaismuusikkojen digitaalinen tapaamispaikka, jossa he voivat eri tavoin tehdä yhteistyötä saamelaismusiikin saralla.

 

Rajat ylittäviä lisäarvoa
Saamelaismusiikki on luontaisesti rajat ylittävää sekä kielen että kulttuurin osalta. On luontevaa, että koulutus on rajat ylittävää ja asiantuntijaresursseja käytetään yli rajojen. Koulutuksen pääkielenä käytetään pohjoissaamea, joka on raja-alueen yhteinen kieli. Yksi tärkeimmistä oppiaineista on perinteiset saamelaiset vokaalimusiikkilajit, josta koulutuksessa annetaan yksityiskohtainen kuva. Saamelaismusiikissa on paikallisia erityispiirteet ympäri saamenmaata, jotka eivät tunne valtion rajoja. Kun annetaan opetusta perinteisestä saamelaisesta vokaalimusiikkilajeistan on annettava kokonaiskuva kirjavasta perinteestä koko saamelaisalueella, neljän valtion alueella. Tämä tuo luonnollisen rajat ylittävän yhteistyön hankkeeseen. Hankkeen aikana tulee osaajia ympäri saamenmaan, jotka alkavat elvyttämään omaa perinnemusiikkiaan. Koulutuksen avulla oppilaat pääsevät mukaan verkostoon, ovat tulevaisuuden osaajia. Saamelaismusiikin osaajia, jotka voivat opettaa ja siirtää perinnettä, on niin vähän, että kaikkia osaajia on käytettävä hyödyksi ympäri saamelaisaluetta.

 

Linkki webbisivuille ja FB

Nettisivut avautuvat kevään aikana.
Facebook: www.facebook.com/samimusihkkaakademiija
YouTube kanavaltamme löydät meidän musiikkivideoita ja reilun viiden minuutin esittelyn Sámi musihkkaakademiijasta: https://www.youtube.com/channel/UCBwCPb0q-nDSLb5Q4FqNBVA
Twitter, Snapchat, Instagram: Sámi musihkkaakademiija

 

Tuensaajat: Utsjoen kunta, Saamelaisalueen koulutuskeskus, Sámi allavskuvla
Hankeaika: 2018-2020
Hankkeen budjetti: 839 390 EUR
Myönnetty EU-varat: 399 750 EUR
Myönnetty IR-varat: 112 195 EUR
Julkinen rahoitus: 327 445 EUR
Yksityinen rahoitus: – EUR