Kuukauden hanke – SmartCharge

Siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan vaikuttaa ihmisiin paikallisesti ja kansainvälisesti. YK on sopinut kestävän kehityksen tavoitteet ja sitouttanut suurimman osan valtioista Pariisin ilmastosopimukseen. Uusiutuvien energialähteiden määrää tullaan jatkuvasti lisäämään, energiatehokkuutta nostetaan ja kasvihuonepäästöjen määrää vähennetään.

Yhtenä osana modernia älykästä energiajärjestelmää ovat erilaiset sähkökulkuneuvot. Kaksisuuntaisella kommunikaatiolla ja älykkäällä sähköverkolla ajoneuvot kytkeytyvät osaksi älykästä energiajärjestelmää, jossa ajoneuvot toimivat tarvittaessa esimerkiksi energiavarastona. Pohjoisilla alueilla on vähäinen määrä sähköajoneuvoja, mutta vastuullisten matkailupalveluiden lisääntyvä kysyntä nostaa tarvetta uusien teknologioiden käyttöönotolle, kuten sähkömoottorikelkat safaritoiminnassa.

Safaritoiminnassa käytettävät sähkömoottorikelkat

Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoimassa ja Norjan yliopiston (UiT) Narvikin kampuksen kanssa yhteistyössä toteutettavassa SmartCharge hankkeessa päätavoitteena on tuottaa uutta tietoa Vehicle-to-Grid (V2G) -ratkaisujen kaupallisista ja teknisistä mahdollisuuksista ja haasteista pilottikohteiden avulla. 

Sähkömoottorikelkat latauksessa pilottikohteessa Lehtojärvellä

Pilottikohteet sijaitsevat Rovaniemien Lehtojärvellä Aurora eMotion ja Arctic SnowHotel ympäristössä sekä arktisia tutkimusmatkoja järjestävän Hurtigruten Svalbard ympäristössä Norjan huippuvuorilla Longyearbyen:ssa. Kohteisiin toteutetaan älykkäät paikallistason järjestelmät, joiden avulla sähköajoneuvoja (sähkömoottorikelkat, sähköautot) voidaan käyttää energiavarastoina, samalla tutkien toteutusta teknisistä ja kaupallisista näkökulmista. Tutkimuksen ja kehityksen avulla halutaan vauhdittaa yritysten investointeja energiatehokkaisiin uusiutuvan energian ratkaisuihin, mikä vähentäisi myös kasvihuonepäästöjen määrää. SmartCharge hankkeesta saatuja tuloksia jaetaan ja hyödynnetään, mm. seminaareissa, koulutuksissa, ammatillisissa lehdissä ja konferensseissa.

Viimeisintä tietoa akkuteknologiasta haettiin toukokuussa 2019 Stuttgart:n Battery Show & Electric Vehicle Technology messuilta. V2G konseptin suunnitteluun ja testaamiseen tarvittavia standardeja hankittiin ja niihin tutustuttiin. V2G teknologian valmistajien sekä pohjoisen alueen ja alueen ulkopuolisten liikennetoimijoiden kanssa verkostoituminen on tapahtunut vaivattomasti.

Hankkeen tiimiläisiä ja neuvoa-antavan ryhmän jäseniä Lapin AMK (Fin), The Artic University of Norway, Narvik (Nor), Aurora Powertrains Oy (Fin), Alfen Elkamo Oy (Fin), Alfen B.V (NL), Vattenfall AB (Swe).

Lisätietoja ota yhteyttä Arja Kotkansalo, Lapin AMK, arja.kotkansalo@lapinamk.fi