Kuukauden hanke – STIL

Interreg Pohjoinen hankkeen STIL -“Slow travel in northern rural landscapes – routes for leisure biking” tavoitteena on lisätä tietoa pyöräilymatkailusta Suomen, Norjan ja Ruotsin pohjoisilla alueilla. Tavoitteena on myös kehittää nykyisten yrittäjien ja muiden sidosryhmien, kuten kuntien, välistä matkailuverkostoa. Hanke edistää kestävää lähialuematkailua ja etenkin matkailukeskuksien ulkopuolisten kylien ja maaseudun kulttuuriperinnön tuotteistamista maanteitä pitkin kulkevien reittien avulla.

Pyöräily Ylitorniossa

Pyörämatkailu on Euroopassa nouseva matkustusmuoto ja siinä on merkittävä potentiaali. Hankkeen tarve liittyy sekä laajempaan tarpeeseen kehittää pohjoisen kesämatkailua kestävällä tavalla että koronaviruksen jälkeiseen tilanteeseen, kun matkailuelinkeino on vaikeuksissa. Näköpiirissä oleva matkailun elpyminen on ennen kaikkea lähimatkailua. Lähimatkailu on matkailumuoto, jossa korostuvat esimerkiksi paikallisuus, lyhyet matkat sekä ympäristöystävälliset kulkumuodot. Matkailutrendit osoittavat, että matkailijat haluavat toimintaa lomien aikana. Pyöräily on yksi keino aktiiviseen lomailuun.

STIL-hankkeessa on tähän mennessä tunnistettu useita pohjoiseen sopivia pyöräreittejä, joita ovat testanneet erityyppiset pyöräilijät. Reittien soveltuvuus liittyy muun muassa teiden ominaisuuksiin (esim. liikenteen vilkkaus). Reitin varrelta olisi hyvä löytää sopivin välimatkoin palveluita, kuten majoituksia, kauppoja ja ravitsemusliikkeitä. Yrittäjille ja sidosryhmille on järjestetty työpajoja, joita on suunniteltu myös vuodelle 2022. STIL-hanke on julkaissut kaksi uutiskirjettä, jotka ovat saatavilla kotisivulla.

Suomessa hankkeen toimijoita ovat Luonnonvarakeskus (Luke, projektiomistaja), Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu, Ruotsissa Pajalan kunta sekä Norjassa Arktisen yliopiston (Uit) Tromssan ja Altan -kampukset. Myös useat kunnat ja muut toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta yhteistyöhön syyskuun lopulla 2022 päättyvän STIL-hankkeen kanssa, jolle on aikomus suunnitella jatkoa.

Team STIL. Ylärivi Esa Inkilä (FI), Johanna Collen (SE), Kristina Svels (FI), Per Kåre Jakobsen (NO), Arild Røkenes (NO). Alarivi: Seija Tuulentie (FI), Roger Uusitalo (SE), Marja Uusitalo (FI)

Suomessa hankkeen toimijoita ovat Luonnonvarakeskus (Luke, projektiomistaja), Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu, Ruotsissa Pajalan kunta sekä Norjassa Arktisen yliopiston (Uit) Tromssan ja Altan -kampukset. Myös useat kunnat ja muut toimijat ovat osoittaneet kiinnostusta yhteistyöhön syyskuun lopulla 2022 päättyvän STIL-hankkeen kanssa, jolle on aikomus suunnitella jatkoa.

Nettisivut Luke: https://www.luke.fi/projektit/stil-01/

Facebook:  https://www.facebook.com/search/top/?q=stil%20-%20cycling%20north

Instagram: https://www.instagram.com/stilcyclingnorth/