Kuukauden hanke – Vaellus Kulttuurimaisemassa

Ruotsin ja Norjan tunturit, joita usein kutsutaan Euroopan viimeiseksi erämaaksi, ovat kulttuurimaisema, jossa ihmiset ovat toimineet ja asuneet lähes 10 000 vuotta. Nykyään se on aktiivinen kulttuurimaisema, jossa muun muassa poronhoito on tärkeä osa. Interreg Pohjoinen hankkeen Vaellus Kulttuurimaisemassa tavoitteena on, että hankealueen matkailuyrittäjät ovat saaneet tietoa alueen kulttuurimaisemasta/kulttuuripoluista ja työkalut, joilla he voivat hyödyntää tätä tietoa toiminnassaan ja että retkeilyreittejä käyttävällä yleisöllä on mahdollisuus saada tietoa ja kokea kulttuurimaisema/kulttuuripolut reittien läheisyydessä syvemmällä tavalla.

Kungsleden

Hankealue on retkeilyreitit Nordlandsruta Harrvassdalenin ja Bolnan välillä, Kungsleden Sorselessa ja Vindelvaggileden.

Haluamme kehittää menetelmiä kulttuuripolkujen paikantamiseksi nykyaikaisilla apuvälineillä ja järjestämällä työpajoja hankealueella yrittäjien ja yleisön kanssa, keräämme paikallista tietoa kulttuurimaisemasta sekä tietoa siitä, mitä kulttuurimaiseman osia voidaan tuoda esille matkailualalla ja mitä osia ei pidä tuoda esille. Hankkeen tulokset julkaistaan kirjassa.Vaellus Kulttuurimaisemassa

Lue lisää