Kuukauden hanke – VekuVaku

Interreg Pohjoinen hankkessa Vesivoiman kulttuuriperintö (VekuVaku) lisätään tietoa Oulujoen vesistön ja Luulaja-joen rakentamisen historiasta ja pohditaan sen kulttuurihistoriallista merkitystä. Hankkeen keskiössä ovat myös yhteisöllisyyden vahvistaminen ja vesivoiman kulttuuriperinnön näkyvyys eri medioissa.

Tutustumassa Seitenoikean voimalaitokseen kesällä 2019. Kuva: Pekka Elomaa

Oulujoen vesistössä keskiössä ovat arkkitehtuuri, tekniikan historia ja voimalaitosyhdyskunnissa varttuneiden tarinat, Luulaja-joella maisemamuutos ja suhde saamelaiskulttuuriin.

Tutustumassa Kainuun puromyllyihin elokuussa 2019. Kuva Pekka Elomaa

Tutkimusten ja inventointien tuloksia kootaan ja on koottu eri kanaviin. Valtakunnallisesti arvokas voimalaitos- ja asuntoarkkitehtuuri on mukana suomalaista huippuarkkitehtuuria esittelevillä Finnish Architecture Navigator-sivustolla https://finnisharchitecture.fi/. Kyläilloissa kuultuja tarinoita ja kirjoituksia on talletettu kirjaan Tarinoita voimalaitosyhdyskunnista ja rantatörmiltä.

Kyläilta Uuran kylätalolla kesäkuussa 2019. Kuva: Pekka Elomaa

Rajat ylittävä yhteistyö on auttanut tunnistamaan oman historian ja kulttuuriperinnön ominaispiirteitä ja erilaisia rakennusperinnön tutkimisen tapoja. 

Lue lisää: https://vekuvaku.eu/fi/

Tutustumassa Fortum Oyj:n Pyhäkosken arkistoon. Kuva Pekka Elomaa