Kuukauden hanke

Giellagáldu-hanke rahoittaa yhteispohjoismaisen saamen kielten ammatti- ja resurssikeskuksen Sámi Giellagáldun toiminnan.  Hankkeen keskeinen tavoite on saada Sámi Giellagáldun toiminta pysyväksi hankkeen jälkeen.

 

Sámi Giellagáldun tehtäviä ovat mm. kielenhuolto, kielen kehittäminen, terminologiatyö, normitus ja paikannimistöpalvelu, joiden suorittamista varten hankkeeseen on palkattu kielityöntekijöitä eteläsaameen kaksi, luulajansaameen kaksi, pohjoissaameen kolme, inarinsaameen ja koltansaameen kumpaankin yksi. Lisäksi hankkeessa työskentelevät, projektipäällikkö, hallintotyöntekijä ja projektisihteeri.

Hankkeessa toimivat etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielijaostot antavat suosituksia saamen kielten käyttöön liittyvistä asioista, kuten normituksesta ja uudesta terminologiasta.

 

Hankkeen aikana on tähän mennessä kehitetty yhteensä 3 370 uutta sanaa ja annettu 351 uutta normitusta etelä-, luulajan-, pohjois-, inarin- ja koltansaamen kielille. Sámi Giellagáldun uumajansaamen työryhmä hyväksyi uumajansaamen ortografian 2016. Saamen kielten käyttäjille on tarjottu myös neuvontaa ja ohjeita s-postin, FB-sivujen, internetsivujen, WhatsAppin ja puhelimen välityksellä.

 

Saamen kielten puhuma-alueita halkovat valtioiden rajat jakaen kieliyhteisöt eri valtioiden alueille. Saamen kielten säilymisen ja kehittämisen kannalta on tärkeää vähentää valtiorajojen kielteisiä vaikutuksia ja hyödyntää eri valtioissa asuvien puhujayhteisöjen tietämys ja resurssit. Rajat ylittävä yhteistyö olikin luonnollinen valinta kieliyhteistyön järjestämiseksi.

 

FB: https://www.facebook.com/SamiGiellagaldu/

Web: http://www.giella.org/

 

Godkännade av umesamisk ortografi 6.4.2016 i Margaretakyrkan i Likssjuo (Lycksele).

Kuva: Mika Saijets, Sámi Giellagáldu
Uumajansaamen ortografian hyväksymistilaisuus 6.4.2016 Margareta-kirkossa Likssjuossa (Lyckselessä).

Sámi Giellagáldus Info-tält i Tråante (Trondheim) på torget under Tråante2017 jubileumsveckan

Kuva: Marko Marjomaa, Sámi Giellagáldu
Sámi Giellagáldun info-teltta Tråantessa (Trondheim) torilla Tråante2017 juhlaviikon aikana.

 

Johtava tuensaaja:
Sámediggi/Saamelaiskäräjät

Muut tuensaajat:

Sámediggi-Sametinget Ruotsi

Sámediggi-Sametinget Norja

Hankeaika: 2015-2018

Hankkeen budjetti: 3 062 053 EUR

Myönnetty EU-varat: 922 439 EUR

Myönnetty IR-varat: 163 415 EUR

Julkinen rahoitus: 1 976 199 EUR

Yksityinen rahoitus: –