Loppuarviointi Interreg Pohjoinen 2014-2020

Oxford Research AB on toteuttanut Interreg Nordin 2014–2020 tulos- ja tavoitteiden toteutumisen arvioinnin, hallintoviranomaisen toimeksiannosta. Arvioinnissa on tarkasteltu, kuinka ohjelma on saavuttaneet tavoitteet kullakin painopistealueella, jolla ohjelma toimii. Arvioinnin keskeinen tulos on, että Interreg Nord saavuttaa hyvin tulokset ja tavoitteet. Ohjelma on osoittanut hyvällä tavalla alueiden välisten ohjelmien hyödyt. Ohjelma on ennen kaikkea onnistunut tarjoamaan, käynnistämään ja toteuttamaan rajat ylittäviä kehitysaloitteita vahvemman yhteisen ohjelmamaantieteen luomiseksi.