Neljäs hakukierros

Pohjoinen-ohjelman neljäs hakukierros on avoinna 1. huhtikuuta – 1. kesäkuuta välisenä aikana. Kaikkiin toimintalinjoihin liittyviä hakemuksia voi lähettää sähköisesti ”Oma hakemus/ Min ansökan” – palvelun välityksellä.

Lue lisää kohdasta Hakeminen

 

Interreg Pohjoinen priorisoi hankkeita,

– jotka voivat osoittaa tarpeen, ts. mikä ongelma on ratkaistava

– jotka on juurrutettu hyvin niiden parissa, joita hanke koskee

– joilla on selkeä  rajat ylittävää lisäarvo

– joilla on tasavertainen kumppanuus, ts. toimijoita, joilla on kysymystä koskevaa ajankohtaista osaamista

– jotka antavat pysyviä vaikutuksia hankeajan jälkeen

– jotka tukevat ohjelman tavoitteita ja tuloksia

 

Toivomme 3. toimintalinjaan, 4. erityistavoitteeseen – Julkisen sektorin vihreää kasvua ja resurssitehokkuutta koskevia tietoja ja osaamista sekä 4. – Yhteisiä työmarkkinoita käsittelevään toimintalinjaan tähtääviä uusia hakemuksia.

 

3. toimintalinjalla, 4. erityistavoitteen kohdalla haemme ja priorisoimme hankkeita, jotka:

  • vahvistavat Pohjoiskalotin kuntien välistä resurssitehokkuuteen ja parempaan ympäristötietoisuuteen tähtäävää raja-alueellista yhteistyötä.
  • työskentelevät kuntien resurssien muuntamiseksi vihreämmän ja resurssitehokkaamman yhteiskunnan suuntaan tukemalla kokemusten vaihtoa, tietoja lisäävää tai muuta vastaavaa toimintaa.

4. toimintalinjalla, haemme ja priorisoimme hankkeita, jotka:

  • työskentelevät työvoiman ja työmarkkinoiden tarpeiden kohtaamiseksi sekä julkisella, yksityisellä että aatteellisella sektorilla. Toiminnan tulee tukea ohjelma-alueella olevaa suurinta rekrytointitarvetta.
  • tekevät aloitteita osaamistarjonnan parissa työskentelevien toimijoiden kokemusten vaihdolle ja oppimiselle. Toiminnan tulee parantaa työmarkkinoiden ulkopuolella olevien sijoittumisastetta.
  • tekevät saamelaisyritysten, -organisaatioiden ja -laitosten välistä kokemusten vaihtoa koskevia aloitteita, jotka tukevat osaamisen kehittämistä. Toiminnan tulee luoda uusia työpaikkoja saamelaiselinkeinoissa.

 

Käsittelijät antavat mielellään vihjeitä ja neuvoja hakemusta laadittaessa. Pohjoinen- ohjelma tulee järjestämään vuotuisen konferenssinsa Oulussa 12. Toukokuuta, siellä sinulla on mahdollisuus saada lisätietoa ohjelmasta ja sen mahdollisuuksista. Informaatiotilaisuus tullaan myös järjestämään Karasjokkissa, norjan Saamelaiskäräjien tiloissa 14. Huhtikuuta. Lisätietoa täistä tapahtumista löydät webbisivuiltamme.