Päivitetty hankeasiakirja

Nyt hankeasiakirja on päivitetty.