Rajat ylittäviä menestystekijöitä – Interreg Pohjoinen-ohjelman avulla

Interreg Pohjoinen-ohjelman hallintoviranomainen on laatinut toteutus-/ vuosiraportin vuodelle 2019. Ohjelma etenee laadittujen tavoitteiden ja tarkoitusten mukaan ja osoittaa hienoja tuloksia, jotka vahvistavat ohjelma- alueen kilpailukykyä ja huokuttelevuutta.

Kuva: Pohjoisen tunturikarjat – kulttuuriperintö ja geenivarat

Alla olevasta vuosiraportista voit lukea ohjelman tuloksista. Ohjelmasta on joulukuun 2019 loppuun mennessä myönnetty hankkeille yhteensä 48,3 MEUR EU-varoja ja 8,09 MEUR Norjan IR-varoja.


Tämän tuloksena esimerkiksi:

  • 19 eri hankkeessa innovaatiojärjestelmän toimijat ovat vahvistaneet kykyään toimia eurooppalaisella tutkimusareenalla. Hankkeet ovat lähettäneet 12 hakemusta johonkin Horisont 2020 – hakukierroksista.
  • 230 pientä ja keskisuurta yritystä ovat osallistuneet rajat ylittäviin tutkimushankkeisiin.
  • 2037 henkilöä, yrittäjyys- toimintalinjaan kuuluvista hankkeista, ovat osallistuneet liiketoimia kehittäviin toimenpiteisiin. 
  • 10 556 henkilöä ovat osallistuneet toimenpiteisiin, jotka edistävät saamen kielen käyttöä.
  • 2 303 565 hehtaarin alueella on tuettu toimenpiteitä, jotka lisäävät luonnonympäristöjen  suojelutason parantamista.
  • 2 056 henkilöä ovat osallistuneet rajat ylittäviin liikkuvuusaloitteisiin. Tämä puolestaan on auttanut parantamaan rajat ylittävän liikkuvuuden lisäämisedellytyksiä työmarkkinoilla.

Vuosiraportti 2019

Yleisölle tarkoitettu tiivistelmä 2019