TIEDOTUS KORONAVIRUKSESTA JOHTUEN

Hankkeet saattavat joutua kärsimään matkojen ja tapahtumien peruutuksista Covid19 viruksen takia ja siksi hallintoviranomainen ja Norjan hallinto-organisaatio haluavat informoida seuraavista asioista:

Tällä hetkellä vallitsevien poikkeuksellisten olosuhteiden takia on todennäköistä, että hankkeissa pitää lyhyellä varoitusajalla peruuttaa matkoja, konferensseja tai muita kokouksia ja sosiaalisia tapaamisia ja joissain määrin maksaa viime hetken peruutuksista johtuvia jäljelle jääviä kustannuksia. Pohjoinen- ohjelman aikomuksena on hyväksyä nämä kustannukset, mikäli ne ovat perusteltuja ja ehdot tuen saamiseen täyttyvät muutoin. Tuensaajaa kehotetaan tosin rajoittamaan kustannuksia ja toimimaan harkiten. Perusvaatimukset siihen, että kustannukset hankkeessa ovat tukikelpoisia on, että ne ovat aiheutuneet projektin toteuttamisessa ja että ne ovat on perusteltuja.

Mikäli peruutukset ja perutut tapahtumat vaikuttavat hankkeeseen siinä määrin että on epävarmaa, tuleeko hanke saavuttamaan hankkeen tavoitteet, tulee teidän ottaa yhteyttä hankekäsittelijäänne.

INFORMASJON TIL NORSKE PROSJEKTPARTNERE
Endringer i prosjektene skal meldes inn til det norske sekretariatet. Dette gjelder for eksempel
• forsinkelser
• endringer i gjennomføringen
• endringer i budsjett
Når slike meldinger/søknader kommer inn, vil de bli vurdert fortløpende.