Tutkimustyötä ja innovaatioita priorisoimalla alueelle voidaan kehittää innovatiivisia ympäristöjä ja kohtauspaikkoja. Nämä ympäristöt voidaan kytkeä yhteen, jolloin saadaan suurempi kriittinen massa, erityisesti ohjelman painopistealueilla. Edelleen Pohjoinen-ohjelma voi edistää sellaisen raja-alueellisen innovaatiojärjestelmän luomista, joka paremman yhteistyön avulla kehittää väestön innovatiivisuutta ohjelma-alueella. Tavoitteena on kehittää uusia rajat ylittäviä innovaatioita sekä tarjota pk-yrityksille mahdollisuudet tutustua rajat ylittäviin tutkimus- ja innovaatioympäristöihin ohjelma-alueella ja osallistua yhteistyöhön.