Työllisyyteen ja työvoiman liikkuvuuteen liittyvät kysymykset ovat strategisesti entistäkin tärkeämpiä alueen tulevaisuudelle. Ohjelma-alueella on työvoiman puute samanaikaisesti, kun työttömyys muun muassa nuorten ja ulkomailla syntyneiden keskuudessa on kasvanut. Rajat ylittävän yhteistyön avulla voidaan parantaa työvoiman osaamista ja eri alojen ammattitaitoa, lisäksi suuremman kriittisen massan avulla voidaan edistää uusien tai laajempien verkostojen kehittämistä. Sen lisäksi laajemmat ja monipuolisemmat työmarkkinat tarjoavat paremmat mahdollisuudet sekä työvoimalle että työvoimaa rekrytoiville julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille. Yhteisiä työmarkkinoita priorisoimalla edistetään työllistymistä ja työvoiman rajat ylittävää liikkuvuutta.