Ohjelma-alueen elinkeinoelämän kilpailukykyä täytyy vahvistaa pitkällä aikavälillä painopisteen ollessa kestävässä kasvussa. Monella alueen pk-yrityksellä on vähäiset ja rajalliset resurssit kestävän kilpailuedun saavuttamiselle. Priorisoimalla yrittäjyyteen kohdennettuja panostuksia ohjelma-alueen resurssit voidaan hyödyntää parhaiten kilpailukykyisten ja kansainvälisten yritysten kehittämisessä. Tavoitteena on rajojen yli tapahtuvan yhteistyön lisääminen elinkeinoelämässä niin, että yritykset hyödyntävät ja kehittävät yhdessä toinen toistensa osaamista ja resursseja. Samalla alueen pk-yritykset ovat tärkeitä uusien tietojen ja teknologian kaupallistamisessa niiden yrittäjähengen ja uusien ajattelutapojen omaksumiskyvyn vuoksi.