RAJATTOMAT MAHDOLLISUUDET

Pohjoinen-ohjelman 2014 – 2020 tavoitteena on vahvistaa ohjelma-alueen kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta. Tavoitteen saavuttamiseksi alueen kehityksen on tapahduttava taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

Vuosina 2014-2020 myönnettiin tukea 118 hankkeelle

Agenda 2030 ja YK:n maailmanlaajuisten kestävän kehityksen tavoitteet

Kaikki Pohjoinen-ohjelman hankkeet edistävät ”kehitys, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.” Ohjelman hankesalkun hankkeet on luokiteltu tulosten ja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen perusteella. Tuetuille hankkeille on sen jälkeen määritetty tavoitesymbolit, jotka näyttävät, mitä tavoitetta kukin hanke eniten edistää.