Rajat ylittävällä yhteistyöllä voidaan säilyttää, edistää ja kehittää ohjelma-alueen rikasta kulttuuria ja kulttuuriperintöä. On myös tärkeää yhdenmukaistaa luontoalueiden ja elinympäristöjen säilyttämiseen, käyttöön ja ennalleen palauttamiseen liittyviä työmenetelmiä. Monissa resurssitehokkaissa ja ympäristöä säästävissä ratkaisuissa / kiertotaloudessa tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä.

Interreg Pohjoinen-ohjelman tavoitteet on saavutettu

VIDEO: ”SAAMELAISEN DUODJIN TULEVAISUUDEN HISTORIAA KIRJOITTAMASSA”

Interreg Pohjoinen-hankkeen AIDA – Arctic Indigenous Design Archives tavoitteena on vahvistaa saamelaista kulttuuriperintöä ja parantaa saamelaista käsityötä (duodji) opiskelevien yrittäjyysosaamista. Tarkoituksena on perustaa saamelaisten käsityöläisten, taiteilijoiden ja muotoilijoiden yksityisarkistoja keskittymällä muuhun arkistomateriaaliin kuin esineisiin. Esimerkiksi hahmotelmien, työnäytteiden, valokuvien, kirjeenvaihdon ja markkinointimateriaalin säilyttäminen siirtää painopistettä esineistä käsityöläisen luoviin prosesseihin.


Video hankkeesta AIDA – Arctic Indigenous Design Archiv
es

Video: ”Pohjoisen kunnilla samankaltaisia haasteita”

Interreg Pohjoinen-hankkeen EEBAK – Energiatehokkuus arktisessa rakentamisessa tavoitteena on lisätä energiatehokkuutta koskevaa rajat ylittävää tiedonvaihtoa ja kokemusten vaihtoa asiantuntijoiden ja kuntien välillä arktisella alueella. Norjan, Suomen ja Ruotsin pohjoisimpien osien kunnilla on samankaltaisia haasteita, jotka ovat erilaisia kuin maiden eteläosissa.

Video hankkeesta EEBAK – Energy efficiency in arctic buildings

INTERREG NORD ON RAHOITTANUT HANKKEITA MONILLA ERI AIHEALUEILLA, LUE LISÄÄ INTERREG POHJOINEN A:sta Ö:hön