Priorisoimalla tutkimusta ja innovointia ohjelma-alueelle voidaan luoda innovatiivisia ympäristöjä ja kohtaamispaikkoja, joissa syntyy maailman huippua edustavia, ainutlaatuisia tuotteita, menetelmiä ja palveluja.

Interreg Pohjoinen-ohjelman tavoitteet on saavutettu

VIDEO: ”ARKTISTEN MARJOJEN UUDET LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET”

Interreg Pohjoinen-hankkeessa WAX – Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure kehitetään menetelmiä arktisten metsämarjojen sisältämän luonnonvahan talteen ottamiseksi marjateollisuuden sivuvirroista. Uusia käyttöalueita ja -kohteita tutkitaan tarkastelemalla koko arvoketjua marjojen poiminnasta tuotteisiin. Näin pyritään kehittämään uusia edistyneitä ja arvokkaita marjavahapohjaisia tuotteita.

Video hankkeesta WAX – Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure

INTERREG NORD ON RAHOITTANUT HANKKEITA MONILLA ERI AIHEALUEILLA, LUE LISÄÄ INTERREG POHJOINEN A:sta Ö:hön