Rajat ylittävällä yhteistyöllä voidaan parantaa erilaisen tietämyksen ja osaamisen saatavuutta monilla aloilla, ja suurempi kriittinen massa edistää uusien tai laajempien verkostojen syntymistä. Laajemmat ja monipuolisemmat työmarkkinat tarjoavat myös paremmat mahdollisuudet sekä julkisille ja yksityisille työmarkkinatoimijoille että työvoimalle. Priorisoimalla tätä alaa edistetään työllisyyttä ja työvoiman rajat ylittävää liikkuvuutta.

Interreg Pohjoinen-ohjelman tavoitteet on saavutettu

VIDEO: ”MAIDEN RAJAN YLITTÄMINEN TUO ELLENILLE LISÄÄ MAHDOLLISUUKSIA”

Interreg Pohjoinen-hankkeessa Rampen/Ramppi on tehty rajan ylittävää yhteistyötä nuorten välisen kuilun pienentämiseksi Haaparannan ja Tornion kaupungeissa. Hanke on laajentanut nuorten kontaktiverkostoja ja kannustanut heitä etsimään töitä, koulutusta ja vapaa-ajan toimintaa rajan molemmin puolin, jolloin tarjolla on enemmän koulutusta ja suuremmat työmarkkinat.

Video hankkeesta Rampen/Ramppi

INTERREG NORD ON RAHOITTANUT HANKKEITA MONILLA ERI AIHEALUEILLA, LUE LISÄÄ INTERREG POHJOINEN A:sta Ö:hön